Mediálne centrum - Aktuality - Východoslovenská vodárenská spoločnosť v hľadáčiku finančných žralokov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť v hľadáčiku finančných žralokov

Publikované 05.06.2020

Košice, 5. júna 2020 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. uverejňuje rozhovor s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Ing. Stanislavom Hrehom, PhD., ktorý bol uverejnený v denníku Korzár 4. júna 2020.

• • • • •

Na čele VVS stojí už 17 rokov, od vzniku akciovej spoločnosti. O začiatkoch, reforme VVS, dobrých hospodárskych výsledkoch, ale aj aktuálnom dianí okolo vodární sa zhovárame s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Ing. Stanislavom Hrehom, PhD..

 

Spomínate si ešte na začiatky v roku 2003?
Predstavte si, že nastúpite do firmy, ktorá je štátna a všetky procesy sú riadené úradnícky, nie prozákaznícky. Dnes to už znie ako scifi, ale pred 17 rokmi to tak naozaj bolo. Staré technológie, prezamestnanosť, vozový park zrelý do šrotu, žiadne zákaznícke centrá, štyri počítače na celom východe bez prepojenia, ktoré slúžili ako písacie stroje. Vlastná telefónna sieť neexistovala, na všetko sme museli čakať s veľkou trpezlivosťou. Len príprava základných ekonomických podkladov, potrebných pre riadenie spoločnosti, trvala dva týždne. Teraz je to pár sekúnd. Zastarané ochranné pomôcky, schátralé budovy a všetko, ako keby ste sa preniesli do roku 1989, hoci bol rok 2003. Na nič neboli financie. Jeden príklad za všetko. Navštívil som veľa prevádzok, v jednej čerpacej stanici s veľkými regulačnými ventilmi voda striekala a tisíce litrov sa valili do kanalizácie. Na moju otázku, prečo to tak je, zaznela odpoveď: takto to funguje už desiatky rokov, lebo ventily sú drahé a nie sú na ne peniaze. Nikomu neprekážalo, že je to čistá strata pre vodárne. Stratovosť vyrobenej vody v tom čase bola vyše 40 % a to bol už upravený údaj, aby hospodárske výsledky nevyzerali tak zle.

Ako to funguje dnes?
O tom nemusíme veľa rozprávať, zákazníci to vidia sami. Pri poslednom prieskume sme mali 94 % spokojnosť s našimi službami. Pracovníci VVS pracujú s modernými technológiami, máme moderný vozový park, moderné prevádzky, zrekonštruované budovy, sieťové prepojenie majú všetky naše prevádzky, moderné zákaznícke centrá, call centrum, e-služby, diaľkové odpočty atď. Postavili sme viac vodovodov a kanalizácií ako vodárne od svojho vzniku za 60 rokov. Stratovosť máme na úrovni 17 %. VVS je dnes modernou spoločnosťou, stále zlepšujeme služby a prinášame novinky, ktoré od nás kopírujú ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku.

Veľa sa za tie roky o vašej spoločnosti popísalo. Aj o vašej osobe, ako to celé vnímate?
Už na začiatku svojho pôsobenia v roku 2003 som si povedal, že nebudem len udržiavať to, čo niekto predo mnou postavil. Začal som s reformou celej vodárenskej spoločnosti. Samozrejme ruka v ruke s tým pribúdali neprajníci a nespokojní. Už v roku 2004 boli titulky v novinách, že voda bude drahšia, lebo vodárne kúpili mercedesy. Alebo, že „Rozšafný management vodárenskej spoločnosti pod vedením bývalého policajta“... skrátka útoky bez faktov a dôkazov. Nakúpili sme nákladné vozidlá - mercedesy a tým sa znížili ekonomicky nevýhodné straty spôsobované starým vozovým parkom. Na prevádzke týchto vozidiel sme ušetrili a napokon sme ich po 14 rokoch ešte výhodne predali. V tom čase išlo o veľkú mediálnu kauzu, riešila sa dokonca na úrovni Fondu národného majetku (FNM). Záver? Trvalo to síce pár rokov, ale vyhrali sme súdny spor nad denníkom, ktorý kauzu publikoval. Museli sa nám ospravedlniť a zaplatiť v tom čase sumu 100 tisíc korún. Ďalšie ťaženie proti mojej osobe sa začalo v roku 2005. Asi všetkým inštitúciám na Slovensku, vrátane vtedajšieho prezidenta, bol rozoslaný anonym o mne, mojej rodine, klasická diskreditácia. Vytvorila sa komisia z FNM a začali previerky mojej osoby. Výsledkom bolo zistenie, že ide o klamstvá. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že to preverovala aj polícia. Všetko skončilo negatívne.

Ako ste to zvládali?
Nenechali sme sa zastrašiť a pokračovali sme ďalej v rozbehnutej reforme a transformácii VVS na modernú spoločnosť. Postupne sme získali množstvo projektov z eurofondov, tak sme mohli budovať nové kanalizácie a vodovody na východnom Slovensku. A opäť prichádzali anonymy a následne previerky rôznych štátnych inštitúcií a polície, znovu negatívne zistenia. V roku 2013 zase obvinenie v lokálnom denníku a po siedmich rokoch, teda asi pred troma týždňami, som sa dočkal ospravedlnenia. V roku 2017 prišli na pretras v lokálnom denníku opäť moje majetkové pomery a v roku 2019 k tomu pridali aj rodinných príslušníkov. Jednoducho, takto to vyzerá okolo veľkých úspešných firiem. Prečo? Mám iba jednu odpoveď, niekomu nevyhovuje, že moderná, úspešná VVS funguje ako akciovka, bez účasti súkromného sektora.

Ako to myslíte?
No, príkladov je veľa v Českej republike a aj na Slovensku sa ich pár nájde. Najznámejšou je Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Správa majetku ostala v BVS a prevádzka sa presunula pred rokmi do spoločnosti Infra Services, zrazu bolo nevyhnutné, aby do nej vstúpil strategický partner, ktorý prinesie kapitál a zachráni kolabujúce vodárne. Výsledok? Mesto Bratislava sa snaží po pár rokoch kúpiť prevádzku späť, aby boli vodárne vcelku, tak ako boli kedysi. Bratislavčanov to bude stáť 10 miliónov eur. Všetko išlo podľa scenára na privatizovanie spoločností. Tento scenár bol pred rokmi ponúkaný aj VVS, ale my sme sa kategoricky všetci postavili proti, vedenie spoločnosti, aj akcionári.

Blíži sa valné zhromaždenie VVS. Pred rokom akcionári naštartovali proces pod názvom Vízia transparentnosti, v akej fáze jeho plnenia sa nachádzate po roku?
Zrealizovali sme takmer všetky kroky a dnes sa VVS uchádza o protikorupčný certifikát. Trošku nás zbrzdila koronakríza, ale ak všetko pôjde podľa plánu, mali by sme certifikát, ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku, získať koncom augusta. Spravili sme kvôli tomu mnohé nové opatrenia, prijali sme dve nové antikorupčné smernice, ktoré sa týkajú nielen zamestnancov ale aj klientov, odberateľov, či dodávateľov. Informácie sú na webe spoločnosti, vo všetkých závodoch a tiež v našich zákazníckych centrách, kde sa s nimi každý môže oboznámiť.

Kto na proces dohliadal?
Systém manažérstva proti korupcii, ktorý je nevyhnutný pre získanie certifikátu, zavádzal vo VVS tím Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (IMS UMB). Odborným garantom pre VVS bol prof. Ing. Ján Závadský, PhD.. Jednotlivé pracovné kroky realizovala komisia zložená zo zástupcov akcionárov, zamestnancov VVS a odborníkov. Až 65 akcionárov zaslalo svoje návrhy na členov komisie. Akcionárov sme o jednotlivých opatreniach informovali, takisto našich zamestnancov aj verejnosť, takže už samotný proces bol plne transparentný a pod verejnou kontrolou.

Predpokladáme, že nejde o ročnú záležitosť?
Presne tak, zosúladili sme legislatívu, naše interné smernice, všetko prešlo interným auditom odborníkov. Inak, musím dodať, že odborníci boli prekvapení, ako dobre máme nastavené vnútorné pravidlá, prijatím nových smerníc sme ich len posilnili. Následne sa školili, respektíve školia sa zamestnanci, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie protikorupčnej politiky. Nuž a potom samotný certifikát zaväzuje a bude sa hodnotiť nasledujúce roky, či ho VVS aj aktívne dodržiava.

Riadite VVS už 17 rokov, stojíte si za všetkým, čo sa spravilo?
Jednoznačne sme vždy všetko robili tak, aby bol dodržaný zákon a aby sme zveľaďovali majetok spoločnosti, za čo sa zodpovedáme akcionárom. Našimi akcionármi sú primátori a starostovia. Pristavme sa pri tých 17-tich rokoch. Koľko osôb rôzneho politického presvedčenia, postojov a názorov sa za tie roky vystriedalo v našich dozorných a riadiacich orgánoch, v radoch akcionárov VVS? To sú predsa ľudia, ktorí sa veľmi rýchlo dokážu zorientovať v zákonoch, stanovách spoločnosti. Rozumejú svojej práci a kontrolnej moci, ktorá im vo VVS vyplýva voči verejnosti, voči ich voličom.

Poďme k tendru na likvidáciu kalov. Vylučujete akékoľvek pochybnosti o tejto medzinárodnej súťaži?
Samozrejme a hneď z niekoľkých dôvodov. Súťaž sme opakovali, keďže v prvom kole sa prihlásil jeden záujemca. Podmienky súťaže boli nastavené nediskriminačne a podporovali čestnú hospodársku súťaž a účasť malých a stredných podnikov. Druhý tender bol dokonca medzinárodný, umožňoval aj cezhraničné uskladnenie kalov a ich likvidáciu. Opakujem, my sa zodpovedáme svojim akcionárom, primátorom a starostom, ktorí sú na podobné situácie veľmi citliví, preto by sme sa nedopustili konania, ktoré by spochybnilo tender a samotnú likvidáciu kalov. Všetko sa dnes realizuje v elektronickom systéme, údaje sú okamžite dostupné priamo ÚVO.

Ako však chcete presvedčiť verejnosť, keďže firma, ktorá likvidáciu kalov realizuje, je s vami rodinne prepojená?
Mediálne v tejto chvíli asi ťažko, počkáme však na stanovisko ÚVO. My sme dodržali podmienky zákona, ja nemôžem zakázať firme, ktorá je na trhu od roku 2004, a spĺňa podmienky, aby sa zúčastnila dokonca medzinárodného tendra vo VVS. Komisia, ktorej nie som súčasťou a nezúčastňujem sa ako osoba verejných obstarávaní žiadnym spôsobom, nemôže takúto spoločnosť vylúčiť zo zákona, pretože by išlo o diskrimináciu a tým by sa VVS dopustila porušenia zákona.

O tomto tendri sa písalo už pred rokom, teraz sa znova objavuje v hľadáčiku médií, čo také sa udialo?
To by som aj ja rád vedel. Prečo sa napríklad nikto nezaujíma o to, že iné vodárenské spoločnosti na likvidáciu kalov nerobia verejné obstarávania vôbec. My sme pritom vysúťažili jednu z najnižších cien na trhu. (pozn. 27,50 eur za tonu.). Prosím, koľko ste platili za odvoz svojich smetí pred rokom, koľko teraz? Koľko ste platili daň za nehnuteľnosť? Nie je dnes daň za byt či dom napríklad v Košiciach vyššia o 200 %?!

Dodržiavate zákon o konflikte záujmov?
Jednoznačne, inak by som sa ani nepokúšal o to, aby VVS získala protikorupčný certifikát, ktorý má zatiaľ len pár štátnych či verejných inštitúcií. Podpísal som aj dokument o nepotizme, keď sme teraz riešili nové protikorupčné smernice. Zákon myslí aj na prípady, kedy by niektorí členovia vedenia mohli byť v príbuzenskom pomere so spoločnosťou, ktorá sa uchádza o zákazku. Zodpovedne dbáme o to, aby sme sa nedostali do konfliktu záujmov, akcionári by nám to neodpustili.
Už ste spomínali, že VVS sa správa hospodárne, aký má v súčasnosti majetok?
Hodnota štátneho podniku pri jeho preberaní bola 458 miliónov eur. Momentálne má majetok VVS hodnotu 1 miliardu 85 mil. eur. Vďaka tomu má takmer 80% obyvateľov východu verejný vodovod a necelých 60% má verejnú kanalizáciu. Uvedomujem si, že stále máme 20% ľudí bez prístupu k pitnej vode z vodovodu, a aj kanalizácia chýba, čo znamená, že je riziko, akým spôsobom sa likvidujú odpadové vody z našich domácností.

Aké má spoločnosť v tomto smere plány, bude sa budovať ďalej?
V tomto období sa trápime predovšetkým s cenou za vodné a stočné. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zbrzdil naše plány, museli sme od nového roka stopnúť projekty Prípojka za 1 euro, či Napojme sa. ÚRSO vôbec nereflektuje na vládou schválené zvýšenie miezd za nočné a víkendové služby a za rekreačne poukazy. Predstavuje to pre nás zvýšenie nákladov zhruba o 2,5 mil. eur. Takisto sa o 12% sa zvýšila cena vody, ktorú nakupujeme od štátu.

Ako chcete tieto ekonomické problémy riešiť?
Mojou prioritou je presadiť spravodlivú cenu – dvojzložkovú, tak ako ju majú elektrárne či plynári. Bola by férová voči všetkým, ktorí využívajú verejný vodovod a kanalizáciu. A vodárňam by umožňovala efektívne využívať financie na ďalší rozvoj. Mohli by sme z vlastných zdrojov budovať nové vodovody a kanalizácie a nemuseli sa spoliehať len na eurofondy. Malé obce do 1000 obyvateľov s malým počtom rodinných domov by mali možnosť vyvážať svoje žumpy v tej istej cene ako domácnosti pripojené na kanalizáciu. Kvôli tomu momentálne riešime novú čistiareň odpadových vôd na zvoz žumpových vôd, ktorá bude svetovým unikátom. Odborníci z celého sveta hovoria, že je neefektívne budovať v malých obciach kanalizácie. Ja to tvrdím už veľa rokov a preto vybudujeme ako prví na svete čistiareň na žumpové vody. Je to technologický problém a keď poviem, že takáto čistiareň môže stáť s celou stavbou a všetkými legislatívnymi podmienkami max 400 tisíc eur, všetci krútia neveriacky hlavou. Nebojíme sa výziev a chceme pomôcť malým obciam, ktorých máme na východe vyše 750. Hľadať zaujímavé riešenia, hoci peňazí nie je veľa, to je to, čo ma na mojej práci baví. O tom hovoria naše výsledky. Zároveň som hrdý na všetkých našich zamestnancov, ktorí obetavo pracovali aj v poslednom neľahkom období.

 

Za rozhovor ďakujeme.

Agentúra PENELOPA, s.r.o.
PR zástupca VVS, a.s.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023