Mediálne centrum - Aktuality - Mimoriadny odpočet spotreby vody v súvislosti so zmenou ceny vody na rok 2023

Mimoriadny odpočet spotreby vody v súvislosti so zmenou ceny vody na rok 2023

Publikované 01.01.2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) vydáva podľa cieľov regulačnej politiky štátu každý rok cenový výnos, ktorým ustanovuje zásady výpočtu ceny vodného a stočného. Týmto výnosom sa aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť má riadiť pri návrhu ceny pre rok 2023.

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady energií je nevyhnutná mierna úprava ceny za vodné a stočné pre domácnosti. Z tohto dôvodu podala VVS, a.s. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol v septembri 2022  návrh cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre prvý rok regulačného obdobia 2023-2027. ÚRSO rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podľa schváleného mechanizmu sa ceny môžu zvyšovať, ale aj znižovať, ak sa situácia s infláciou a energiami ustáli.

Nové ceny, platné od  1.1.2023

 

Z dôvodu novej ceny za vodné a stočné od 1. 1. 2023 bude VVS, a.s. vykonávať (v zmysle § 13 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z.z.) v období od 1.1.2023 do 30.1.2023 odpočty stavu všetkých meradiel.
Samoodpočet si môžu urobiť aj zákazníci a jednoducho z pohodlia domova ho zaslať prostredníctvom „E-služby vodárne“, prípadne nahlásiť na Call centre 055/7984 777, e-mailom: odpocty.ke@vodarne.eu.

 

Bardejov: 054/7864 777 e-mailom: odpocty.bj@vodarne.eu

Humenné: 057/7870 777 e-mailom: odpocty.he@vodarne.eu

Košice: 055/7984 777 e-mailom: odpocty.ke@vodarne.eu

Michalovce: 056/6810 777 e-mailom: odpocty.mi@vodarne.eu

Prešov: 051/7572 777 e-mailom: odpocty.po@vodarne.eu

Rožňava:058/4824 777 e-mailom: odpocty.rv@vodarne.eu

Revúca: 058/4824 777 e-mailom: odpocty.rv@vodarne.eu

Svidník: 054/7865 777 e-mailom: odpocty.sk@vodarne.eu

Trebišov:056/6712 777 e-mailom: odpocty.tv@vodarne.eu

Vranov nad Topľou: 057/4871 777 e-mailom: odpocty.vt@vodarne.eu

 

Harmonogram odpočtov v pôsobnosti jednotlivých závodov v excelovskom formáte TU:

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023