Mediálne centrum - Aktuality - Akcionári sa zaujímajú o nové možnosti

Akcionári sa zaujímajú o nové možnosti

Publikované 13.06.2023

V Košiciach sa dnes konalo ďalšie zo série desiatich stretnutí s akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktoré sa realizujú za účelom ich informovania o možnosti získať do rozpočtu miest a obcí každoročne finančné prostriedky prostredníctvom dlhopisového programu garantovaných výnosov.

Tento program je určený výhradne pre akcionárov VVS, a.s., ktorými sú mestá a obce. Jeho cieľom je poskytnúť samosprávam možnosť získať každoročný výnos, vyplývajúci z vlastníctva dlhopisov. Primátori a starostovia následne budú môcť tieto výnosy využiť pre potreby svojich samospráv a obyvateľov.

„Keď som sa pred rokom zúčastnil výberového konania na post generálneho riaditeľa VVS, a.s., prezentoval som svoje vízie rozvoja spoločnosti. Už v tom čase som sa stotožňoval s názorom, že musíme hľadať cestu k stabilizácii počtu akcionárov, pretože nechceme, aby nám zo spoločnosti odchádzali. My máme záujem dostať VVS, a.s. medzi moderné spoločnosti a jedným z prvých zásadných krokov k dosiahnutiu tohto cieľa je práve realizácia dlhopisového programu, ktorý má dopomôcť k stabilizácii akcionárskej základne,“ vysvetlil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s., Ing. Stanislav Prcúch.

Dôkladne pripravený Dlhopisový program garantovaných výnosov a prvá emisia Dlhopisov Voda spieva I. mestám a obciam vytvorí bezpečnú možnosť nadobudnúť dlhopisy VVS, a.s. aj bez potreby investovania peňazí z obecných rozpočtov. Garantovať im bude pravidelný, až 16-násobne vyšší príjem ako ten, ktorý im doteraz plynul z dividend.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023