Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s.: „Úspech pre nás znamená záväzok a veľkú zodpovednosť“

VVS, a.s.: „Úspech pre nás znamená záväzok a veľkú zodpovednosť“

Publikované 15.06.2023

Východoslovenská vodárenská  spoločnosť poskytuje svoje služby obyvateľom Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja už dve desaťročia, počas ktorých získala za svoju činnosť aj niekoľko významných ocenení.

Komunikačná kampaň PRIPOJME SA! sa stala finálovým účastníkom European Business Awards for the Environment za rok 2015. Komunikačná kampaň PIJEM ZDRAVÚ VODU, NÁPOJ Z VODOVODU získala pre Asociáciu vodárenských spoločností, ktorej je VVS, a.s. zakladateľom a členom, Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2013. Významnú cenu získala VVS, a.s. za projekt Čisté obce od Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a Ministerstva životného prostredia SR a tiež Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie, udelené vodárenskej spoločnosti v marci 2008 ministrom životného prostredia SR.

Pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. je ale prioritná každodenná profesionálna činnosť jej pracovníkov. Viac o ich dôležitej a nesmierne zodpovednej práci  sa môže verejnosť dozvedieť na pravidelnej Medzizávodnej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov, ako aj na Celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov, na ktorej práve pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti už niekoľkokrát zaslúžene vystúpili na stupeň víťazov.

Spoločnosť nezabúda ani na mladé generácie. Prináša množstvo edukatívnych projektov, exkurzií do vodárenských objektov, prezentácií, atraktívnych súťaží pre deti a mládež. Tých aktívne zapája a snaží sa u nich zaujímavými informáciami prebúdzať  záujem o vodu. Zdôrazňuje jej vzácnosť a špecifiká, ale aj nevyhnutnosť ochrany vodných zdrojov.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, už 20 rokov je tu pre Vás!

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023