Mediálne centrum - Aktuality - Komunikačná kampaň na pitnú vodu z vodovodu Vodovodná je tá pravá

Komunikačná kampaň na pitnú vodu z vodovodu Vodovodná je tá pravá

Publikované 07.07.2020

Košice, 1. 7. 2020 -   Slovensko patrí k tým vyvoleným krajinám, ktoré môžu hrdo vyhlásiť, že disponujú mimoriadne kvalitnou pitnou vodou z vodovodu. Tento produkt podlieha prísnym zákonným normám SR a EÚ, je pravidelne monitorovaný príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Odborníci ju odporúčajú ako nápoj na každodennú neobmedzenú konzumáciu. Jej ideálne zloženie vplýva pozitívne na zdravie spotrebiteľov, na rozdiel od balených minerálnych vôd, ktoré je možné  konzumovať v obmedzenom množstve, či reklamou tak dokonale propagovaných prifarbovaných a prisladzovaných nápojov. Pitná voda je navyše na dosah obyvateľom Slovenska priamo v ich domovoch – stačí otočiť kohútikom. Navyše, s obrovským benefitom, nezaťažuje  životné prostredie plastovými obalmi.

VVS, a.s. na podporu produktu pitná voda z vodovodu prichádza s produktovou kampaňou, špeciálne v letnom období. Bude rozdelená do dvoch línií:

* Claim: Vodovodná je tá pravá

Slogan:  Vášeň pre čistú, zdravú vodu

Komunikačná kampaň, ktorá vychádza  z predchádzajúcej kampane Tá pravá vodovodná a je zameraná na propagáciu vody ako najzdravšiu alternatívu pitného režimu. Tú odporúča aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva.  Mediálne známa odborníčka na výživu MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., ktorá pracuje ako vedúca Poradne zdravia pri RÚVZ v Bratislave: „Najzdravší a najvhodnejší nápoj je čistá pitná voda... Prevencia civilizačných ochorení začína pri správnom výbere tekutín, pričom prvé miesto si drží čerstvá pitná voda.“ 


Nebezpečne bezpečný chlór
Aktuálna pandémia koronavírusu konfrontovala každého z nás a bezpečnosť všetkých zdrojov sa stavia na prvé miesto. Voda ako strategická surovina sa stala tiež centrom pozornosti. Aktuálna situácia ohrozujúca zdravie obyvateľov preverila kvalitu vody ale najmä fakt, že dezinfekcia pitnej vody chlórom (ktorá sa tak často spochybňuje) má svoje opodstatnenie a funguje ako seriózny ochranca kvality pitnej vody a teda aj ochrany a zdravia spotrebiteľov, napriek tomu, že v minulosti bol považovaný skôr za „strašiaka“.  Dnes sa mnohí spotrebitelia chlóru dožadujú, dokonca vo zvýšenom objeme, aby mali pocit vyššej ochrany kvality vody. Tu je však dôležité zachovať povolené striktne stanovené hodnoty a limity hygienického zabezpečenia pitnej vody.     


Ing. Nataša Riganová, vedúca útvaru chemicko-technologických činností VVS, a. s.:
Najpoužívanejším spôsobom hygienického zabezpečenia vody je využitie dezinfekčných účinkov chlóru, ktoré a na celom svete využíva už takmer 60 rokov. Aj v súčasnom slovenskom vodárenstve je dominantnou metódou hygienického zabezpečenia pitnej vody dezinfekcia na báze chlóru , či už dávkovaním plynného chlóru alebo roztoku chlórnanu sodného - v závislosti od veľkosti zdroja. Chlór a jeho zlúčeniny s vysokou účinnosťou ničia vo vode účinné prítomné mikroorganizmy, medzi ktorými sa vyskytujú aj potenciálne choroboplodné zárodky , resp. patogény. Chlórovaná voda preventívne pôsobí proti vzniku infekčných ochorení a teda aj proti aktuálnemu vírusu SARS- Covid-19“.


Vodovodná je tá pravá – Test o vode
Súčasťou kampane „Vodovodná je tá pravá“ bude aj jednoduchá súťaž – test, ktorý zmapuje prehľad verejnosti z vodárenskej tematiky, prostredníctvom vodárenského neewsletteru a sociálnej siete (https://www.facebook.com/vvskosice). Traja vyžrebovaní výhercovia správnych odpovedí budú odmenení vecnými cenami.

TEST

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Zažiar s vodovodnou
Imidžová verzia kampane na produkt pitná voda je zameraná na deti a je zameraná na propagáciu vody ako najzdravšiu alternatívu pitného režimu, je postavená na 8 P – 8 dôvodov prečo piť vodu z vodovodu..  Cieľom je pracovať na správnych konzumných, zdravých návykoch u detí. Prioritou je odporúčaná zdravá životospráva, súčasťou ktorej je aj pravidelná konzumácia zdravej, bezpečnej a kvalitnej pitnej vody z vodovodu.


Pitný režim školákov 

S pitným režimom školákov v súčasnosti nemôžeme byť veľmi spokojní, pretože nastal veľký posun od pitia vody z vodovodu smerom ku konzumácii sladených nápojov. Kampaň má preto aj edukačný rozmer, vysvetľuje zásady správneho pitného režimu, špeciálne v letnom období, je zameraná aj na ekológiu a teda aj boj proti plastovým fľašiam. Tie sú vedľajším škodlivým produktom sladených prifarbovaných a sladených nápojov.


Medzi sladené nápoje s obsahom cukru patria napr. kolové nápoje, kofola, vinea... Tiež mnohé ochutené minerálne vody s pridaným cukrom. Tieto nápoje by v žiadnom prípade nemali tvoriť základ pitného režimu dieťaťa, no ani dospelého. Vysoký obsah cukru v týchto nápojoch spôsobuje aj oslabenie imunity u detí, čo nie je zanedbateľný fakt.


Jednoznačne najlepším nápojom je pitná voda z vodovodu, prípadne nesladené čaje. Organizmu dodávajú presne to, čo má tekutina dodať, čiže vodu a minerálne látky. Pitný režim by mal suplovať práve to a nie dodávať nám extra porcie cukru.        
Dieťa je na znížený prísun tekutín oveľa citlivejšie ako dospelý. Oveľa rýchlejšie u neho dôjde k dehydratácii. Dôvodom je podiel vody v jeho organizme – tá totiž tvorí až 80 percent celkovej hmotnosti novorodenca oproti 60 percentám hmotnosti dospelého človeka. Potreba tekutín závisí od veku dieťaťa, zloženia jeho stravy, najmä obsahu bielkovín a solí, ako aj od funkcie obličiek.
Základom pitného režimu dieťaťa v ktoromkoľvek veku by mala byť číra, kvalitná, zdravá pitná voda z vodovodu.

Súťaž pre školákov  - Zažiar s vodovodnou
Kampaň je podporená súťažou na sociálnych sieťach pod rovnomenným názvom „Zažiar s vodovodnou“. Úlohou detí je vymyslieť, naaranžovať a odfotiť zdravý a lákavý osviežujúci nápoj z pitnej vody z vodovodu ochutený ovocím a bylinkami podľa vlastnej fantázie, vymyslieť mu vtipný názov. Cieľom je, aby fotografia symbolicky ponúkala zdravie, sviežosť a nabádala k ochutnaniu nápoja. Hodnotí sa nápad, umelecké stvárnenie, estetický dojem.

Ocenení budú traja výhercovia, ktorí získajú atraktívne vecné ceny.  Súťaž bude propagovaná prostredníctvom sociálnej siete na Facebook/vodovodna, webu vodarne.eu a lokálnych printov.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023