Mediálne centrum - Aktuality - Valné zhromaždenie VVS, a.s. sa aj tento rok konalo korešpondenčne

Valné zhromaždenie VVS, a.s. sa aj tento rok konalo korešpondenčne

Publikované 07.07.2021

Minulý rok sa prvýkrát konalo Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. korešpondenčnou formou. Pri tejto forme dostávajú akcionári, primátori a starostovia hlasovacie lístky poštou s presnými pravidlami hlasovania a s programom valného zhromaždenia. Tento rok sa júnové Valné zhromaždenie konalo opäť  korešpondenčne. Dôvodom takéhoto postupu je rešpektovanie protiepidemiologických nariadení príslušných štátnych orgánov a ochrana zdravia štatutárnych zástupcov akcionárov.

V súlade so zákonom a rozhodnutím predstavenstva spoločnosti o korešpondenčnom hlasovaní spoločnosť prijímala hlasovacie lístky do 21.6.2021 do polnoci. Následne sa dňa 22.6.2021 pod dohľadom notára spočítavali hlasy v jednotlivých hlasovaniach. Výsledky sú akcionárom dostupné na internetovej stránke spoločnosti.

„Hlavným predmetom rozhodovania akcionárov bolo schvaľovanie účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok a schvaľovanie výsledkov hospodárenia spoločnosti. V návrhu predstavenstva bola aj úprava Stanov spoločnosti a to najmä zohľadnenie najaktuálnejšej novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, týkajúcej sa obmedzenia prevodu akcií, ktoré sú vo vlastníctve obcí a miest,“ povedal JUDr. Jozef Lenárt, vedúci právneho útvaru Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a zároveň dodáva: “Rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti plne rešpektujeme a je povinnosťou predstavenstva spoločnosti ich realizovať.“

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023