Mediálne centrum - Aktuality - Pri napúšťaní bazénov je dôležitý čas aj správny postup

Pri napúšťaní bazénov je dôležitý čas aj správny postup

Publikované 21.06.2021

Domáci bazén je nepochybne obľúbená forma relaxu v súkromnom prostredí a zároveň aj osviežujúca možnosť, ako zmierniť veľké horúčavy, ktoré sú neodmysliteľne spojené s letnými mesiacmi. Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu predstavuje ale pre vodovodnú sieť nárazový a zvýšený odber. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci svojich 9 závodov zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov a spravuje cca 6 523,437 km vodovodnej siete. Vo všeobecnosti platí, a spoločnosť to zdôrazňuje dlhodobo, že vodou by sme mali šetriť.

Verejný vodovod nie je prioritne určený na napúšťanie vody do domácich bazénov, ktoré z hľadiska prevádzky verejného vodovodu znamenajú mimoriadny odber. Nie je nelegálny, nakoľko je meraný vodomerom a fakturovaný, no treba mať na pamäti, že voda je určená hlavne pre potreby domácnosti.

Pri napúšťaní bazénov voda neraz dosahuje vysokú rýchlosti prúdenia. V súvislosti s pridruženými zmenami hydraulických pomerov, môže byť sprievodným javom  zakalenosť vody, ktorá však nemá vplyv na jej kvalitu. Reálny je ale pokles tlaku, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov v danej lokalite. Stabilným odporúčaním preto je, aby sa bazény napúšťali pomaly a využíval sa na to čas mimo odberovej špičky.

Vo väčšine prípadov sú súkromné bazény v mestských sídlach, resp. väčších obciach, kde kapacita zdrojov postačuje na ich napúšťanie, avšak je potrebné sledovať a riešiť prípadný pokles tlakových pomerov v konkrétnej lokalite. V prípade ak občania používajú menšie „sezóne“ bazény tam kde existuje verejný vodovod a dodržiavajú odporúčané  postupy a časy, zásadnejší problém nie je. V niektorých regiónoch však existujú aj obce s lokálnym vodným zdrojom, ktorý postačuje v čase sucha iba obmedzene. Ak by teda v letných mesiacoch došlo k prípadného poklesu výdatnosti lokálnych prameňov, vzniknutá situácia sa rieši operatívne. To si sledujú aj samotné obce a bazény sa potom plnia prevažne dovozom vody cisternou. Rovnako je to aj v obciach bez verejného vodovodu, kde tato forma zabezpečenia vody cisternou sa na požiadanie obce využíva aj pre celú obec.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023