Mediálne centrum - Aktuality - Testy vody z domových studní v nezvyčajnom termíne, no so zvyčajným výsledkom

Testy vody z domových studní v nezvyčajnom termíne, no so zvyčajným výsledkom

Publikované 08.06.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. každoročne v marci pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka obyvateľom, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, možnosť nechať si bezplatne otestovať vzorky vody zo svojich domových studní v ukazovateli dusičnany.  

Zatiaľ čo VVS, a.s. dodáva svojim odberateľom verejnými vodovodmi kvalitnú pitnú vodu, ktorá podlieha pravidelným a prísnym kontrolám, problémom občanov, ktorí používajú vodu z individuálnych zdrojov – domových studní je práve zvýšený obsah dusičnanov.  Tie sa v týchto individuálnych vodných zdrojoch objavujú napríklad vplyvom intenzívneho hnojenia či únikmi odpadových vôd zo žúmp či septikov.

Pri príležitosti svojich 20. narodenín ponúkla VVS, a.s. možnosť otestovania vody z domových studní výnimočne aj koncom minulého týždňa. Napriek tomu, že sa testy tento rok konali relatívne nedávno, občania, ktorí to v marci nestihli, túto príležitosť využili. Do zákazníckych centier priniesli 137 vzoriek. Z tohto počtu bolo 88 vyhovujúcich a 49 nevyhovujúcich vzoriek. Výsledok, aj napriek tentoraz nižšiemu množstvu testovaných vzoriek, kopíruje výsledok z predchádzajúcich testov, ktorým je viac ako 30% podiel nevyhovujúcich vzoriek.

Dusičnany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023