Mediálne centrum - Aktuality - Vo vedení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dochádza ku zmenám

Vo vedení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dochádza ku zmenám

Publikované 03.03.2022

Vo vedení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dochádza ku zmenám

Košice 3.3.2022

Po 19 rokoch vo vedení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prejde Ing. Stanislav Hreha, PhD. z postu generálneho riaditeľa do dozornej rady. Rozhodli o tom akcionári VVS, a.s. na utorkovom valnom zhromaždení.

,,Akcionárom VVS, a.s. chcem veľmi pekne poďakovať. Za dôveru, ktorú mi voľbou prejavili a ktorú si vážim, aj za tých 19 rokov, ktorými sme spoločne prešli. Zvolením do dozornej rady ukončím pôsobenie v pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti. Domnievam sa, že pozícia člena dozornej rady je pre mňa do budúcna tou vhodnou platformou, ktorá mi umožní lepšie prenášať očakávania a požiadavky akcionárov na výkonný manažment,“ komentoval rozhodnutie akcionárov Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa hlasovanie už druhý rok uskutočnilo korešpondenčnou formou. Platné hlasovacie lístky poslalo spolu 616 akcionárov, ktorí spolu vlastnia 90% akcií VVS, a.s. 

Za Ing. Stanislava Hrehu, PhD. vo voľbe hlasovalo viac ako 560 akcionárov spoločnosti zo 616 platne hlasujúcich akcionárov. Protikandidát, viceprimátor mesta Košice Mgr.Marcel Giboda, tretíkrát neuspel.

Okrem personálnych zmien akcionári schválili návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti, ktorou sa upravuje prevod akcií a predkupné právo akcionárov spoločnosti. Ide o zosúladenie stanov s novou legislatívou, ktorej cieľom je zamedziť možným prevodom akcií VVS, a.s. na subjekty zo súkromného sektora.

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu o výmene akcií. Ide o splnenie úlohy uloženej na valnom zhromaždení 22.6.2021. Akcionári vtedy schválili zmenu podoby akcií zo zaknihovanej podoby na listinnú. Proces zmeny podoby akcií bude ukončený odovzdaním listinných akcií jednotlivým akcionárom.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je slovenská vodárenská spoločnosť založená v roku 2003 so sídlom v meste Košice. Venuje sa výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám.

S viac ako 2000 zamestnancami je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023