Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. oslavuje narodeniny

VVS, a.s. oslavuje narodeniny

Publikované 18.05.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku pripravila niekoľko zaujímavých aktivít pre verejnosť.


Prvou z nich je Generálny pardón.

Generálny pardón ponúka VVS, a.s. odberateľom, ktorí neplatia za odber vody alebo za odvádzanie odpadových vôd a nemajú s VVS, a.s. uzatvorený zmluvný vzťah na odber vody alebo jej odvádzanie do kanalizácie. Znamená to, že ak sa v čase od 18. mája do 18. júna tohto roku fyzické alebo právnické osoby prihlásia v zákazníckych centrách vodární, nebude im spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným odberom alebo odvádzaním. S takýmito odberateľmi uzatvoríme zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia. Po 18.6. už začne VVS, a.s. v spolupráci s primátormi miest a starostami obcí kontrolovať napojenie na dodávku pitnej vody, ako i spôsob likvidácie odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností. Čierneho odberateľa, ktorý sa do spomínaného termínu ukončenia generálneho pardonu neprihlási sám, posúdime ako neoprávneného odberateľa so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

Druhou aktivitou, ktorú VVS, a.s. pripravila pre občanov, je bezplatná analýza vody z domových studní v ukazovateli dusičnany. Pri príležitosti 20. výročia VVS, a.s. budú mať obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, už druhý raz v tomto roku opäť možnosť preveriť si kvalitu vody z domových studní v ukazovateli dusičnany v termíne 1. a 2. júna 2023. Túto službu ponúka spoločnosť už 14 rokov a z roka na rok ju využíva stále viac zákazníkov. Rozbory budú vykonávané vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov spoločnosti v čase od 8:00 hod. do13:00 hod. (s výnimkou zákazníckeho centra v Revúcej, ktoré bude v piatok 2.6. zatvorené). Na rozbor stačí doručiť minimálne 3dcl vody zo studne odobratej v ten istý deň a v čistej sklenenej alebo plastovej fľaši. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Jedna osoba môže na analýzu priniesť maximálne 3 vzorky.

Do tretice je pripravená možnosť pre fyzické osoby, ktoré sú odberateľmi VVS, a.s., ale doposiaľ nevyužívajú E-služby vodárne. Prví traja, ktorí sa zaregistrujú do E-služieb a autorizujú si obchodného partnera v termíne od 18. mája, získajú na rok 20% zľavu na vodné a stočné.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023