Mediálne centrum

Mediálne centrum

Voda z vodovodu je plným právom vnímaná ako kvalitný nápoj, okrem iných úžitkov pre domácnosť. Ako produkt podlieha prísnym zákonným normám SR a EÚ, je pravidelne monitorovaný príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Odborníci ju dlhodobo odporúčajú na každodennú neobmedzenú konzumáciu, jej ideálne zloženie vplýva pozitívne na ľudský organizmus. Nápoj z vodovodu je jediná tekutina, po ktorú si nemusíme chodiť do obchodu, zákazníkov čaká priamo v ich domovoch, stačí otočiť “ kohútikom“. A to bez toho, aby sme zaťažili životné prostredie plastovými obalmi.

Asociácia vodárenských spoločností je presvedčená o potrebe informovať verejnosť o vhodnom pitnom režime, o vode z verejného vodovodu ako ideálnej možnosti. Pre širokú verejnosť má pripravenú web stránku www.pijemzdravuvodu.sks množstvom dôležitých informácií o vode, fámach, filtroch, kontrolách a legislatíve či názoroch odborníkov.

AVS mediálne prezentovala už v predchádzajúcich rokoch fakty o kvalite vody, názory odborníkov na vodu z vodovodu: lekárov, hygienikov, špecialistov na vodárenstvo a je rozhodnutá v tomto úsilí pokračovať. Asociácia má zámer odkomunikovať vodu z vodovodu ako lacnú a vhodnú alternatívu pitného režimu, pretože túto komunikáciu považuje za mimoriadne prospešnú službu pre verejnosť a jej zdravie.