Mediálne centrum - Aktuality - „Čerství absolventi sa stanú súčasťou VVS, a.s.“

„Čerství absolventi sa stanú súčasťou VVS, a.s.“

Publikované 19.06.2023

Zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dnes navštívili Strednú odbornú školu technickú na Kukučínovej 23 v Košiciach, kde sa zúčastnili odovzdávania vysvedčení absolventom odboru „Technik-vodár-vodohospodár“. Účasť VVS, a.s. na tomto, každoročne opakujúcom sa ceremoniáli, nie je žiadnou náhodou. Naopak, je jeho pravidelnou súčasťou. 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. stála pri vzniku a kreovaní študijného odboru, ktorý má za ciel vyriešiť absenciu odborne zdatných vodárenských pracovníkov na slovenskom pracovnom trhu. Od samého začiatku je aj aktívnou súčasťou vzdelávacieho procesu študentov odboru Technik - vodár – vodohospodár, kde im v rámci praxe zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odovzdávajú svoje cenné skúsenosti. Po ukončení štúdia im navyše spoločnosť garantuje zamestnanie.

Tento rok ukončilo štúdium 11 absolventov odboru, z čoho štyria hneď prejavili záujem stať sa plnohodnotnými zamestnancami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Prajeme Vám veľa šťastia a úspechov!

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023