Mediálne centrum - Aktuality - Svetový deň vody inak...

Svetový deň vody inak...

Publikované 08.03.2021

Ľudia bez nej neprežijú viac ako tri dni. V časoch, keď ropa hrá svoj prím na burzách celého sveta, voda je stále komoditou, bez ktorej by svet neprežil. Do kontaktu s ňou prichádzame dennodenne, aj keď ju nekonzumujeme priamo vo svojej tradičnej forme. Voda má nekonečné množstvo využití. Je našou súčasťou už od narodenia. Život na zemi sa začal práve vo vode, takže nie je prekvapujúce, že všetko živé na našej modrej planéte potrebuje vodu.

22. marca si na celom svete pripomíname mimoriadny význam a dôležitosť tejto životodarnej tekutiny. Je to Svetový deň vody (SDV).


Tento rok je témou SDV Valuing water (hodnota vody). Zákazníci VVS, a. s. si každoročne spájajú tento sviatok s pestrou paletou aktivít, súťažami a exkurziami vo väčšine vodárenských objektov, ktorých brány pre nich spoločnosť tradične otvára. Tí, čo majú vlastné domové studne, majú možnosť každoročne priniesť vzorky vody na analýzu v ukazovateli dusičnany. Sú to stovky rozborov každý rok. A urobí sa im to zadarmo. Taký je obraz Svetového dňa vody (SDV) v povedomí väčšiny pracovníkov, ale aj zákazníkov spoločnosti. Tento rok ale mimoriadne vážna pandemická situácia na Slovensku a s ňou súvisiace nariadenia neumožňujú tieto kontaktné aktivity pre verejnosť. Napriek tomu si Svetový deň vody zaslúži našu úctu a pozornosť. Je to deň, v ktorý by si verejnosť mala pripomenúť nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie. Myšlienku a posolstvo Svetového dňa vody si VVS, a.s. pripomenie tento rok inak....

Online časopis Vodník

Novinkou tohto roku je elektronický časopis Vodník, ktorý v období pandémie nadviaže na printové vydania časopisu Vodník v minulých rokoch. Na sociálnej sieti tak ponúkne základné informácie o vode, vodárenskej spoločnosti (VVS), o fungovaní vodárenstva, pohľady do histórie (vodovodov, kanalizácií), ale tiež pobaví a poteší súťaže chtivých zákazníkov VVS vedomostným kvízom s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Každý pracovný deň bude na sociálnej sieti rezonovať jedna téma, napr. Aj kanalizácie majú svoje dejiny, Moderná VVS, Mýty o vode z vodovodu... a to formou banneru na fb profile VVS s preklikom na web vodarne.eu.

 

Voda – môj modrý klenot

Súťaž pre deti


Hodnota vody nadobúda v tejto špecifickej pandemickej situácii nový, výnimočnejší rozmer. VVS chce upriamiť pozornosť na vodu ako mimoriadne vzácnu surovinu, bez ktorej niet života. Upozorniť na jej prepojenosť so všetkými oblasťami života berúc do úvahy zodpovednosť za budúcnosť, ktorú si chceme vytvoriť. S dôrazom na fakt, že práve voda má zásadný vplyv na naše zdravie. Špeciálne v tejto pandemickej situácii si mnohí uvedomujeme nielen jej význam pre ľudstvo ale i dôležitosť z hľadiska bezpečnosti a hygieny. VVS, a.s chce osloviť deti súťažou s názvom „Voda – môj modrý klenot“ prostredníctvom fb profilu VVS a Vodovodná. Cieľom je viesť mladú generáciu ku citlivému prístupu k životnému prostrediu, k pocitu zodpovednosti za budúcnosť v súvislosti s dôležitosťou ochrany vodných zdrojov, vzbudiť tak záujem detí o prostredie v ktorom žijú a odhaliť „tajomstvá vody“.

Súťaž je rozdelená na 4 témy v rámci jedného mesiaca (marec/apríl). Každý týždeň bude zadaná jedna téma aj s krátkym článkom, ktorý obsahuje isté penzum informácií k danej téme v súvislosti s vodou. K téme bude zadaných aj 5 kľúčových slov. Úlohou súťažiacich je sledovať každý týždeň zadanie (tému) na sociálnej sieti a napísať krátku poviedku, príbeh, rozprávku, fejtón na danú tému s použitím kľúčových slov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční až po ukončení 4. témy. Pri každej téme sa vyhodnotia 2 najlepšie súťažné práce, ktoré budú ocenené vecnými cenami.

Štatút Súťaže - Voda – môj modrý klenot

 

Vodný kvíz

Čo viete o vode

Zákazníci VVS, a.s. si môžu preveriť svoje vedomosti o vode, jej kvalite, vodárenskej spoločnosti, o pitnom režime...v krátkom vedomostnom kvíze. V prípadne správne zodpovedaných otázok sa súťažiaci zaradia do žrebovania o 3 vecné ceny.

Štatút súťaže Vodný test

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023