Mediálne centrum - Aktuality - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: „Zvládnuť náročné obdobia je pre nás povinnosťou, napĺňať dlhodobé plány výzvou“

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: „Zvládnuť náročné obdobia je pre nás povinnosťou, napĺňať dlhodobé plány výzvou“

Publikované 21.01.2021

Nech už sa na súčasný svet pozeráme z akéhokoľvek uhla a náš svetonázor a postoje majú množstvo rôznych podôb, na jednom sa pravdepodobne zhodneme všetci - rok 2020 bol naozaj náročný. Celý svet v ňom zápasil s pandémiou ochorenia Covid 19, ktorá viac či menej ovplyvnila životy každého z nás. Zatiaľ čo niektoré profesijné sféry a činnosti s nimi súvisiace ešte aj v týchto mesiacoch zažívajú nechcený útlm, sú aj také, ktoré si nemôžu dovoliť žiaden výpadok. K takým patrí aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.). Jej činnosť v tomto komplikovanom období hodnotí Stanislav Hreha, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.

„Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. denne zásobuje pitnou vodou vyše milióna obyvateľov Východného Slovenska a zabezpečuje čistenie odpadových vôd pre cca 700 000 obyvateľov. Vzhľadom na to, že my musíme naše služby obyvateľom poskytovať nepretržite, pristúpili sme k výnimočnej situácii zapríčinenej pandémiou s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou. V našich 9 závodoch zamestnávame viac ako 2000 ľudí a všetko musí byť zabezpečené tak, aby sme ochránili nielen odberateľov, ale aj našich ľudí, bez ktorých by dodávka pitnej vody či odkanalizovanie boli ohrozené. Namieste sú teda veľmi prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú u nás zavedené, dodržiavané a pravidelne kontrolované. Bolo a ešte stále je to pre nás všetkých náročné obdobie, ale verím, že zodpovedným prístupom sa nám ho spoločne podarí zvládnuť“.


Nepretržitá starostlivosť o bezpečnosť zamestnancov a odberateľov je najdôležitejšia, no každodenná činnosť VVS, a.s. je oveľa rozsiahlejšia aj v iných oblastiach chodu spoločnosti a jej rozvoja. V minulom roku napríklad získala VVS, a.s., ako vôbec prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku, protikorupčný certifikát podľa medzinárodnej protikorupčnej normy.

„Získanie tohto certifikátu bolo výsledkom vnútorných opatrení v rámci Vízie transparentnosti, ktorú schválili naši akcionári na valnom zhromaždení v roku 2019 a ktoré sa realizovali niekoľko mesiacov. Nechali sme si vypracovať aj Analýzu spotrebiteľskej spokojnosti. Prieskum bol zameraný na zistenie celkovej spokojnosti  zákazníkov s VVS, a. s., ale aj na vnímanie spoločnosti z pohľadu transparentnosti, právnej formy a spoločenskej zodpovednosti. Prieskum je akýmsi barometrom kvality našej práce a jeho výsledok nám ukazuje, že ideme správnou cestou, nakoľko 94% zákazníkov je podľa neho úplne, alebo čiastočne spokojných s našou spoločnosťou. My ale chceme napredovať a tak už dnes intenzívne pracujeme na tom, aby boli rovnako spokojní klienti vo všetkých regiónoch našej pôsobnosti. V tomto roku preto napríklad plánujeme zahájiť realizáciu niekoľkých projektov, zameraných na výstavbu kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd. Pozornosť venujeme aj zlepšovaniu poskytovania našich služieb tak, aby zabezpečili zákazníkom čo najväčší komfort, nepretržitý  prístup k informáciám, online objednávky a podobne. Zaviedli sme E-služby, čo je nový zákaznícky portál z dielne VVS, a.s., ktorý vznikol s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníka a poskytnúť mu popritom maximálne pohodlie. V tomto roku spustíme aj novú, prehľadnejšiu webovú stránku spoločnosti“.

V rámci bilancie roka 2020 je pre Vás určite potešujúca aj skutočnosť, že práve minulý rok vstúpili do praxe prví absolventi študijného odboru „technik – vodár - vodohospodár“, ktorý je výsledkom spolupráce VVS, a.s. a Strednej odbornej školy technickej v Košiciach.

„Vodárenstvo na Slovensku dlhodobo trápil nedostatok odborníkov. Naša spoločnosť stála pri zrode tohto špecializovaného odboru a úspešná spolupráca so Strednou odbornou školou technickou na Kukučínovej ulici v Košiciach priniesla aj prvé ovocie. Hlavným cieľom odboru je poskytovať vodárňam vyprofilovaných absolventov, ktorých podporujeme a zaúčame počas štúdia a navyše im po úspešnom ukončení školy garantujeme aj prácu v niektorom z deviatich závodov VVS, a.s. Prví absolventi teda už našli svoje uplatnenie v našich závodoch a ja im veľmi držím palce.“

Keď hodnotíme vašu činnosť, musíme sa dotknúť aj oblasti financií. Ste súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nedostáva žiadne finančné prostriedky od štátu a nemáte ani žiadne dotácie. Ako to vnímate?

„Všetky vodárenské spoločnosti vrátane Východoslovenskej vodárenská spoločnosť, a.s. si na seba zarába sama, čiže obyvatelia platia za vodné a stočné, teda za tovar, ktorý im je dodaný. Veľa médií a dokonca aj politikov prezentuje názor, že vodárenské spoločnosti sú štátne, no nie je to pravda. Vodárenské spoločnosti sú súkromné akciové spoločnosti, ktoré pracujú len s peniazmi, ktoré získajú za predaj svojho tovaru. Dokonca tovar-vodu, ktorú dodávame našim obyvateľom, nakupujeme od štátu. Platíme za ňu 3,5 milióna eur. Na výplaty ide našim zamestnancom okolo 40 mil. eur, na odvody pre štát zhruba 12 mil. eur.“

Kontrolu nad cenami a cenovou politikou má Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, z čoho vyplýva, že cena za vodné a stočné je jednoznačne určená štátom.

„Zastávam názor, že vodárenské spoločnosti by mali mať aspoň 10% zisku, aby vedeli z vlastných finančných prostriedkov robiť investičnú výstavbu. V roku 2003 som sa stal generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti a odvtedy sme v priebehu 18-tich rokov strojnásobili majetok spoločnosti. Bolo to zásluhou investičných akcií, najmä eurofondových, kde sme získali finančné prostriedky na výstavbu nových vodovodov a kanalizácií. Jednou z našich vízií do budúcnosti je napríklad postaviť kanalizáciu v každej obci, aby všetci obyvatelia Východného Slovenska mali ten istý komfort, tú istú možnosť svoje splaškové vody likvidovať na čistiarňach odpadových vôd. Našu činnosť dôkladne plánujeme a zároveň vyvíjame maximálne možné úsilie, aby sa všetko čo je našim cieľom premenilo na realitu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť je vyhodnotená ako najlepšia vodárenská spoločnosť na Slovensku, ktorá svoje poslanie plní na 100%. Vďaka za to patrí tisícom našich obetavých zamestnancovi, ktorí si za svoju prácu zaslúžia uznanie, zvlášť v tejto neľahkej dobe.“

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023