Mediálne centrum - Aktuality - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na stupni víťazov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na stupni víťazov

Publikované 14.09.2022

Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa obnovila tradícia Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov, ktorá sa tento rok konala v dňoch 12.-14. septembra v Šamoríne. Vodárenskí pracovníci si v nej zmerali sily v náročných disciplínach, konkrétne v montáži a oprave vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok, ako aj v disciplíne zameranej na vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí, vyhľadávanie a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí.

Skvelý výkon, potvrdzujúci vysoký stupeň zručnosti a profesionality postavil pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v konkurencii desiatich slovenských vodárenských spoločností na stupeň víťazov. O toto skvelé umiestnenie sa pričinili Metod Šulof, Anton Michalčo, Martin Gajdoš  zo závodu Michalovce a Michal Špak a Ján Cap zo závodu Svidník. Výhercom mimosúťažnej disciplíny s názvom Enigma (vyhodnotenie záznamu merania korelátora Enigma) sa stal tiež pracovník VVS, a.s., Miroslav Jakubčo zo závodu Svidník.

„Som skutočne hrdý na pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a gratulujem im k víťazstvu, no o ich odborných schopnostiach sa presviedčam každý jeden deň, nielen na súťažiach. Zároveň by som ale rád zdôraznil, že rovnako ako naši súťažiaci, aj ostatní zamestnanci  odvádzajú takéto zodpovedné a profesionálne výkony. Nepretržite, každý jeden deň a neraz aj v ťažkých podmienkach. Za to im všetkým patrí veľké poďakovanie nás všetkých,“ povedal krátko po vyhlásení výsledkov Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ VVS, a.s..

V tejto chvíli je rozhodnuté, kto sa stane organizátorom 37. Celoslovenskej súťaže vodárenskej spoločnosti.

V roku 2023 všetkých súťažiacich aj divákov privíta víťazná Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023