Mediálne centrum - Aktuality - Súťaž Vodovodná - vyhodnotenie

Súťaž Vodovodná - vyhodnotenie

Publikované 29.04.2024

Svetový deň vody je príležitosťou nielen osláviť túto nenahraditeľnú, vzácnu tekutinu, akou voda nepochybne je, ale je tiež možnosťou, a rozhodne aj nutnosťou, uvedomiť si fakt, že musíme chrániť vodné zdroje. V tomto je potrebné apelovať už na deti v predškolskom veku. Už malé deti sú totiž veľmi zvedavé a prirodzene objavujú svet okolo seba, pýtajú sa a skúmajú mnohé veci aj v sprievode dospelých. Už v tomto veku je teda potrebné vytvárať a rozvíjať vzťah detí ku životnému prostrediu, budovať pocit spoluzodpovednosti za stav životného prostredia minimálne v našom okolí.

Aj deťom záleží na čistej vode

Voda predstavuje kľúčový zdroj nevyhnutný pre život a to nemôžu poprieť ani autori tých najväčších hoaxov. Informácie sú dostupné, ale napriek tomu je nevyhnutné robiť neustálu osvetu. Svetový deň vody je vždy vynikajúcou príležitosťou na šírenie povedomia a pochopenie faktov o vode, čo je kľúčové pre zachovanie tohto životne dôležitého zdroja.

Aj preto VVS, a.s pripravila súťaž pre všetky vekové kategórie detí, od predškolského veku až po študentov stredných škôl. Témy bol rôzne, mali však jedno spoločné, uvedomiť si dôležitosť, význam a nenahraditeľnosť pitnej vody pre náš každodenný život.

Vysoký záujem o túto súťaž z radov materských, základných aj stredných škôl dokázal, že aj deťom na čistej, pitnej vode záleží.

Vyhodnotenie súťaží

Súťažilo sa od 22. marca do 26. apríla a potešil nás veľký záujem v podobe množstva krásnych, kreatívnych prác z materských, základných aj stredných škôl.

 

Materské školy – „Máme radi vodovodnú“ – výtvarná súťaž

1. miesto - Súkromná MŠ, Vihorlatská 1420/8, Snina 

2. miesto - MŠ Kráľovnej pokoja, Prešov, Trieda: Lienky 

3. miesto - MŠ Dénešova 53, Košice, Trieda: Motýle 

 

Základné školy – „Prečo je vodovodná epická“ – komiks

1. Stupeň

1. miesto - ZŠ Novomeského 2, Košice, Tr. 2. D

2. miesto - ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, Trieda: 3.A     

 3. miesto - ZŠ Gemerská, Plešivec, Trieda 2. A     

2. Stupeň

1. miesto - ZŠ Gemerská 1, Plešivec, 5.A

2. miesto - ZŠ Bernolákova 16, Košice, Trieda: 7. A     

3. miesto - ZŠ Bernolákova, Košice, Trieda: 5. A

 

 

Stredné školy – krátke video – „Deň v škole s vodovodnou“

1. miesto - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce, Trieda: 3.B

2. miesto - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1.mája 1, Rožňava, Trieda: I.C

3. miesto - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice, I.B,  

 

Výhercom srdečne blahoželáme, postupne budú kontaktovaní triedni učitelia výherných tried zástupcami VVS, a.s., s ktorými si dohodnú termín odovzdávania cien.

Galéria

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023