Mediálne centrum - Aktuality - Dnes začínajú informačné stretnutia s akcionármi VVS, a.s.

Dnes začínajú informačné stretnutia s akcionármi VVS, a.s.

Publikované 07.06.2023

Informačná kampaň, ktorá sa bude konať v desiatich mestách východného Slovenska, je určená pre akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Má za cieľ priniesť odpovede na otázky týkajúce sa dlhopisového programu garantovaných
výnosov a prvú emisiu dlhopisov Voda spieva I.. Tá môže priniesť akcionárom VVS, a.s. každoročne až takmer 16-násobne vyššie výnosy. Stretnutia organizačne zabezpečuje Klub akcionárov VVS spoločne s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prichádza s významnými zmenami a inováciami. Pre časť z nich vyšiel impulz od samotných akcionárov. Prioritným zámerom dlhopisového programu je trvalo udržateľný rozvoj Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. s víziou zvyšovania benefitov plynúcich akcionárom z vlastníctva akcií.

Termíny informačných stretnutí s akcionármi:

ROŽŇAVA - 7. jún o 10:30 hod. - Mestský úrad v Rožňave, Šafáriková 29, Rožňava (v priestoroch veľkej zasadačky)

PREŠOV – 8. jún o 10:00 hod. - Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, Prešov (v priestoroch zasadačky)

SABINOV – 8. jún o 14:30 hod. - Mestský úrad v Sabinove, Nám. slobody 57, Sabinov (v priestoroch zasadačky)

HUMENNÉ – 9. jún o 10:30 hod. - Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 1501/34, Humenné (v priestoroch veľkej zasadačky)

VRANOV NAD TOPĽOU - 12.jún o 10:30 hod. -  Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou 24, M.R. Štefánika  875, Vranov nad Topľou

KOŠICE – 13. jún o 10:30 hod. - VVS, a.s., Komenského 50, Košice (v priestoroch veľkej zasadačky)

STROPKOV – 14. jún. o 10:30 hod. -  Kultúrne stredisko, Kino Stropkov, Nový riadok 326/1, Stropkov

TREBIŠOV – 16. jún. o 14:30 hod. - Mestský úrad v Trebišove, M.R. Štefánika  862/204 (v priestoroch obradnej miestnosti)

MICHALOVCE - 20. jún o 10:30 hod. – Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Nám. Osloboditeľov 916, Michalovce

BARDEJOV – 21. jún o 10:30 hod. - Mestský úrad v Bardejove, Radničné námestie 16, Bardejov (v priestoroch zasadačky)

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023