Mediálne centrum - Aktuality - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: „Aj my sa musíme prispôsobiť dobe“

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: „Aj my sa musíme prispôsobiť dobe“

Publikované 22.02.2021


Nepochybne všetci obyvatelia Slovenska zaregistrovali zvyšovanie minimálnej mzdy, ktorá od roku 2018 narástla o 29,8 % zo 480 EUR na 623 EUR. Zároveň pribudli 100 % príplatky za soboty a nedele, či nočné smeny. Všetky tieto navýšenia, ktoré vstúpili do platnosti, neboli ale minulé roky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nijak premietnuté do ceny vodného a stočného.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.) zamestnáva viac ako 2 000 ľudí, z ktorých 75 % sú prevádzkoví zamestnanci pracujúci na obsluhe a prevádzke vodárenskej siete, čiže nákladov spoločnosti sa takéto zmeny týkajú veľmi výrazne.
Zvyšujúce sa mzdové náklady na základe rozhodnutia vlády majú výrazný vplyv na hospodárenie spoločnosti. Zároveň je potrebné zdôrazniť aj to, že VVS, a.s. dokončila v uplynulom období niekoľko stavieb a na vodovod a kanalizáciu sa napojilo množstvo ďalších odberateľov. Tým sa zvýšili odpisy, ktoré tiež znamenajú zvýšené náklady spoločnosti. Zvýšila sa aj cena za nákup vstupnej suroviny-povrchovej vody a narástli náklady na energie. Napriek tomu ale cena vodného a stočného nebola VVS, a.s. navýšená od roku 2018.

Vzhľadom na všetky tieto nespochybniteľné fakty, bolo nakoniec nevyhnutné pristúpiť k zvýšeniu ceny vodného a stočného. Rozhodol o ňom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 17.2.2021. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. uplatní nové ceny vodného a stočného od 1.3.2021.
Pri úradom určených cenách zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody bude predstavovať pre priemernú trojčlennú rodinu pri spotrebe vody 34 m3/rok zvýšenie výdavkov o 7,86 €/rok s DPH. Zvýšenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude predstavovať pre priemernú rodinu zvýšenie výdavkov o 10,35 €/rok s DPH.
Zvyšovanie cien sa zďaleka netýka len VVS, a.s., ale takmer všetkých odvetví, služieb, či komodít. Len v Košiciach boli už pred časom výrazne zvýšené dane, stúpla cena mestskej hromadnej dopravy, poplatkov za poskytovanie sociálnych služieb a mnohé ďalšie.

Kvalitné služby a užívateľský komfort odberateľov je pre VVS, a.s. absolútnou prioritou. Zvyšovanie cien spoločnosť nijak neteší, ale je žiaľ nevyhnutné. Za dodávkou kvalitnej pitnej vody, odkanalizovaním, či čistením odpadových vôd je práca veľkého množstva zamestnancov, ktorí sa starajú o nepretržitú prevádzku. Navyše VVS, a.s. pracuje na ďalších projektoch, vďaka ktorým sa zvýši kvalita života obyvateľstva v regióne jej pôsobnosti.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023