Mediálne centrum - Aktuality - To čo my máme radi na tanieri, nemajú vodári radi v kanalizácii

To čo my máme radi na tanieri, nemajú vodári radi v kanalizácii

Publikované 27.10.2021

Rovnakú pozornosť akú venujeme výberu jedál, ktoré budeme my a naša rodina konzumovať, by sme mali venovať aj správnej likvidácii odpadu, ktorý automaticky v súvislosti s potravinami vzniká. Či už je to odpad, ktorý je výsledkom čistenia (napr. zeleniny), alebo sú to tuky na ktorých sa pokrmy pripravujú. Po skončení varenie ostávajú v kuchyni ako, obrazne povedané, pripomienka našich kulinárskych zážitkov. Vysporiadať sa s nimi ale musíme a je viac ako žiaduce, aby sme to robili správne. Každý z nás určite niekedy premýšľal, kam s takýmto odpadom. Žiaľ, stále veľa ľudí má dlhodobo zaužívaný vlastný spôsob, ktorý je ale absolútne nevhodný.

Moderná doba prináša do našich životov množstvo inovácií, no na druhej strane aj paradoxov. Neustále sa vylepšujú služby, zjednodušujú sa procesy, pracuje sa na vývoji a zvyšovaní kvality produktov a rozširujú sa možnosti výberu. Zároveň je stále viac dostupných zdrojov pre získavanie informácií a prehlbovanie vedomostí. Nezodpovedanou otázkou preto ostáva, prečo ľudia vypúšťajú do kanalizácií látky, ktoré v nej spôsobujú nemalé problémy. Ohrozujú funkčnosť svojich kanalizačných prípojok, ale aj funkčnosť celej siete verejnej kanalizácie. Je dôležité poznať fakty, rovnako ako je nevyhnutné dodržiavať pravidlá, ktorými chránime zdravie, životné prostredie aj majetok.

 

Do umývadiel, kuchynských výleviek a splachovacích WC v žiadnom prípade nepatria:

Zvyšky jedla, napr. omáčky, cestoviny alebo polievky sa nesmú vylievať do kanalizácie, ale je potrebné ich vhodným spôsobom zabaliť a vyhodiť do smetného koša. Zvyšky, ktoré ostali na tanieri či v hrncoch, nám pri umývaní riadu padajú do drezu, kde sa zmiešajú  s vodou. Následne sa vytvára masa, ktorá neraz spôsobí, že voda neodteká. Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že takýto odpad likvidujeme v kanalizácii, vystavujeme ju tak viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje spomínané usadzovanie zvyškov v kanalizačnej prípojke. Tam dochádza aj k ich vyhnívaniu, ktoré je spojené so vznikom zapáchajúcich, výbušných plynov a tie môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.

Zvyšky jedál patria do kompostu, alebo do smetného koša.

 

 

Olej, tuky, masť po varení. Tuky a oleje ktoré skončia v kanalizácii, sa usadzujú na jej obvode kde stuhnú, na základe čoho sa upchá kanalizačná prípojka. Olej nie je rozpustný vo vode a drží sa nad ňou, kvôli čomu sa postupne usádza. V kanalizačnom potrubí môže tuk vytvoriť doslova zátku. Spôsobuje tým zníženie jeho prietočnosti, až úplné upchatie profilu. Odstraňovanie takýchto nánosov je zdĺhavé a náročné, navyše v kanalizácii priťahuje spolu so zvyškami potravín aj zvýšený výskyt hlodavcov.

 

 

Ako teda postupovať?

Olej po vychladnutí zbierame do suchých a čistých PET fliaš (najlepšie priesvitných), alebo originálnych obalov, ktoré sa dajú bezpečne uzavrieť. Je ale potrebné dbať na to, aby olej neobsahoval aj zvyškov potravín. Následne takúto dobre uzavretú fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdáme na zbernom mieste. Po preliatí a precedení oleja do fľaše sa odporúča panvicu alebo pekáč na ktorom sme varili ešte pred umytím poriadne vytrieť papierovou utierkou. Zabránime tak tomu, aby sa zvyšky oleja dostali sa do odtoku našich kuchynských drezov a následne do kanalizácie.

Olej teda vždy separujme, alebo odovzdávajme na recykláciu. Informácie o možnostiach aký je systém zberu použitých jedlých olejov z domácností a kde ho odovzdať, by Vám mali poskytnúť na obecných a mestských úradoch. Využiť môžete ale aj súkromné spoločnosti, ktoré takúto službu ponúkajú. Takou spoločnosťou je napríklad Slovnaft či Kaufland. Použitý kuchynský olej môžete v súčasnosti odovzdať na 212 čerpacích staniciach Slovnaftu v 118 mestách a obciach Slovenska. Podstatným argumentom pri Vašom rozhodovaní ako naložiť s kuchynským olejom môže byť aj fakt, že olej, ktorý odovzdáte sa spracuje, zhodnotí a ďalej využije, napríklad ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Spoločnosť Kaufland zase plánuje túto činnosť naďalej rozširovať a zabezpečiť, aby do roku 2023 mali zákazníci k dispozícii zberné nádoby na použitý kuchynský olej na všetkých predajniach. Takýchto zberných miest je ale k dispozícii viac.

 

Čo dodať na záver? Kto chce byť zodpovedný, spôsob správnej likvidácie kuchynského oleja si určite nájde. Pri našom rozhodovaní je najdôležitejšie mať na pamäti, že každý jeden z nás môže prispievať nielen k ochrane kanalizačnej siete, ale aj celého životného prostredia.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023