Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. aktuálne reaguje na povinnosť vyplývajúcu z novely zákona

VVS, a.s. aktuálne reaguje na povinnosť vyplývajúcu z novely zákona

Publikované 17.08.2022

Dlhodobým cieľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je poskytovať kvalitné a transparentné služby, ktoré sú zákazníkom spoločnosti poskytované na základe uzatvorenej Zmluvy o dodávke vody, odvádzaní odpadovej a zrážkovej vody. Spotreba vody je meraná meradlom, alebo stanovená podľa smerných čísel, v zmysle Vyhlášky 397/2003 Z.z..
V zmysle  novely zákona 442/2002 Z.z. , § 4 odst.5, u tých odberateľov, ktorí nemajú na odbernom mieste osadený vodomer, je potrebné zmeniť paušálny režim na režim skutočnej spotreby. Táto zmena bude zohľadňovať individuálne potreby odberateľov, ktorým v tejto súvislosti bude v nasledujúcom období doručená. Výzva na splnenie technických podmienok za účelom osadenia meradla. 
Jednotlivé závody Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. svojim odberateľom uvedú vo výzve všetky potrebné údaje - stanovený dátum, ale aj presnú špecifikáciu technických podmienok, odporúčania a kontakty.
Je dôležité, aby odberatelia rešpektovali výzvu a poskytli súčinnosť, ktorá bude nevyhnutná pre plynulé pokračovanie dodávky vody v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.. Na druhej strane Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. svojich zákazníkov ubezpečuje, že im bude plne k dispozícii v záujme vzájomného vyriešenia tejto novej zákonnej regulácie, týkajúcej sa odberných miest.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023