Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Vranov nad Topľou

Predstavujeme Vám závod Vranov nad Topľou

Publikované 28.10.2022

História

Závod Vranov nad Topľou, ktorý je jedným z deviatich závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, vznikol z bývalého strediska Vodovodov a kanalizácií, odštepného závodu Michalovce.

Zásobovanie mesta a okresu pitnou vodu začalo po druhej svetovej vojne v období rozvoja mesta a priemyslu. Prvotne sa uvažovalo o privedení vody do Vranova z prameňov Hermanovce. S výstavbou vranovského skupinového vodovodu sa síce začalo, no v dôsledku rapídnemu poklesu výdatnosti prameňov sa od stavby upustilo. Pramene sa nakoniec využívali len pre skupinový vodovod Hermanovce - Bystré.

Novým riešením, ako zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre mesto Vranov nad Topľou bol odber zo studní a vrtov vybudovaných v Hencovciach. Tieto zdroje však neboli postačujúce, preto bola vybudovaná pohotovostná úpravňa vody, ktorá odoberala vodu z Ondavy.

Súčasnosť

Závod Vranov nad Topľou v súčasnosti spravuje 450,18 km vodovodnej siete a 272,33 km kanalizačnej siete. Závod prevádzkuje vodovody v 48 obciach okresu Vranov nad Topľou i v časti okresu Humenné. Zabezpečuje pitnú vodu pre vyše 57 200 obyvateľov. Spravuje 15 čistiarní odpadových vôd, prevádzkuje verejnú kanalizáciu v 23 obciach. Závod v súčasnosti zamestnáva 110 zamestnancov a na jeho čele stojí Ing. Slavomír Oravec.

Viac informácií o závode Vranov nad Topľou sa dozviete vo videu:

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023