Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. získala ocenenie za transparentnosť

VVS, a.s. získala ocenenie za transparentnosť

Publikované 07.11.2023

Portál TRANSPAREX je špecializovaným informačným systémom na analýzu dát v oblasti verejného obstarávania, ktorého cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Na základe stanovených kritérií získala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri realizovaní verejných obstarávaní hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov. Ocenenie „Zodpovedný obstarávateľ 2022“ bol však udelený len 236 najlepším verejným obstarávateľom, medzi ktorými je aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. V posudzovaní obstarávateľov hralo úlohu viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrilo hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk), úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávateľa, či koncentrácia dodávateľov.

Z hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávania Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uplynulý rok realizovala profesionálne, s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizovala výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávali ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

„Prioritnou úlohou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v dostatočnom množstve a kvalite, ako aj odvádzanie odpadových vôd a ich následné čistenie v čistiarňach odpadových vôd. Rovnako dôležité je pre našu spoločnosť aj dosahovanie čo najlepších hospodárskych výsledkov a správne nastavenie procesov s nimi súvisiacich. Hodnotenie preto vnímame ako uznanie za doterajšiu snahu o transparentnosť, v ktorej budeme pokračovať aj naďalej,“ povedal Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s..

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023