Mediálne centrum - Aktuality - Klimatické zmeny spôsobujú vrásky na čele občanom aj vodárom

Klimatické zmeny spôsobujú vrásky na čele občanom aj vodárom

Publikované 04.07.2022

Na toto obdobie nezvyčajne vysoké teploty a extrémne suchá zapríčiňujú nemálo problémov v rôznych sférach, vodárenstvo nevynímajúc. Pre nedostatok zrážok neklesá len povrchová voda, ale po dlhom období sucha  aj voda podzemná, čo je problém, ktorý trápi aktuálne takmer všetky vodárenské spoločnosti.
Podzemné vody na Slovensku predstavujú viac ako 80% z celkového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.) je podiel využitia podzemných vôd k povrchovým vodám 49.45% Najvýznamnejšími zdrojmi povrchovej vody pre VVS, a.s sú vodárenské nádrže Starina a Bukovec, z podzemných zdrojov je to prameň Drieňovec.
„Zásoby vody vo vodárenských nádržiach Bukovec, Starina má v evidencii Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice a Trebišov. U podzemných vodárenských zdrojov sa v niektorých lokalitách prejavuje znížená výdatnosť prameňov a vrtov. Vzniknutú situáciu sa ale Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. snaží operatívne riešiť k spokojnosti spotrebiteľov pitnej vody,“ reaguje na aktuálnu situáciu Ing. Ingrid Mydlová, vedúca útvaru vodohospodárskeho rozvoja VVS, a.s.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov Východného Slovenska a zároveň zabezpečuje odkanalizovanie pre takmer 700 000 obyvateľov.  V súčasnej celosvetovej klimatickej situácii je na každom z nás si určiť priority využívania pitnej vody, no VVS, a.s. dlhodobo apeluje na odberateľov, aby pitnou vodu šetrili. Aktuálne sú odporúčania spojené s eliminovaním odberu vody pre potreby napúšťania domácich bazénov, polievania trávnikov, či umývania áut.

Stav k 4.7.2022

Závod Prešov
„Aktuálne zabezpečujeme zásobovanie v štyroch obciach: Tuhrina, Žehňa, Mirkovce a Lesíček. Spomínané obce pre zníženú výdatnosť  prameňov stíhame dopĺňať do vodojemov cisternou, preto odberatelia doteraz nedostatok vody veľmi nepocítili. Samozrejme boli vyzvaní, aby vodou šetrili.“
Stanislav Pavúk, vedúci dispečer závodu Prešov

Závod Svidník
„Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice,  závod Svidník v súčasnosti neeviduje vo svojej správe obce, kde by bola nútená pristúpiť k obmedzeniu využívania pitnej vody napr. na napĺňanie bazénov, polievanie záhrad či umývanie áut. Situáciu monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k opatreniam.“
Ing. Marianna Horňáková, referent - asistent riaditeľa závodu Svidník

Závod Bardejov
„Závod Bardejov v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a horúčavami zatiaľ eviduje mierny nedostatok vody z vodných zdrojov v 3 obciach. Jedná sa o obce Vyšný Kručov, Harhaj a Kurima. Spomínané obmedzenia na využívanie pitnej vody zatiaľ u nás prijaté neboli.“
Marchevský Richard, vedúci strediska voda a kanál, závod Bardejov

Závod Humenné
„Takéto nariadenie sme využili zatiaľ iba v obci Svetlice, z dôvodu vysokej spotreby pitnej vody a nízkych prítokov z prameňov do VDJ. Obec Svetlice má však plne zabezpečenú dodávku pitnej vody, ale je potrebné jej venovať zvýšenú pozornosť.  Všetky ostatné obce sú v aktuálnom období zásobované dostatočným množstvom pitnej vody a zároveň aj predpokladáme, že tento trend dokážeme udržať.“
Ing. Vladimír Babík, výrobno-technický námestník, závod Humenné

Závod Michalovce
„K dnešnému dňu závod Michalovce nemá problém so zásobovaním obcí pitnou vodou. Taktiež sme doteraz neobmedzili využívanie pitnej vody.“
Ing. Marián Červeňák, riaditeľ závodu Michalovce

Závod Trebišov
„V rámci činnosti závodu Trebišov, nemáme zatiaľ problém s nedostatkom vody pre veľké sucho.“
Ing. Iveta Hricíková, riaditeľka závodu Trebišov

Závod Rožňava
„VVS, a.s. závod Rožňava zatiaľ zabezpečuje plynulú dodávku pitnej vody vo všetkých obciach spadajúcich do pôsobnosti závodu. Aktuálne vypomáhame v zabezpečovaní dodávky vody pre obec Pača (verejný vodovod v obci neprevádzkuje VVS a. s.).“
Ing. Tatiana Kúdelová, riaditeľka závodu Rožňava
 
Závod Košice
„V rámci závodu Košice sa táto situácia aktuálne týka obcí Ruskov, Ďurkov a Svinica.“
Ing. Ivan Dubovský, riaditeľ závodu Košice

Závod Vranov nad Topľou
„K dnešnému dňu VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou aj keď s určitými problémami zásobuje všetky obce a mestá v štandardnom režime, t.j. v žiadnej obci, v ktorej prevádzkuje verejný vodovod náš závod, nie je obmedzenie na užívanie pitnej vody.“
Ing. Slavomír Oravec, riaditeľ závodu Vranov nad Topľou

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023