Mediálne centrum - Aktuality - Aj predposledné stretnutie s akcionármi prinieslo zaujímavé informácie

Aj predposledné stretnutie s akcionármi prinieslo zaujímavé informácie

Publikované 20.06.2023

Séria informačných stretnutí s akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa pomaly chýli k svojmu záveru. Dnes akcionári VVS, a.s. zavítali do priestorov Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, aby sa dozvedeli podrobnosti o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov a prvej emisii dlhopisov Voda spieva I..

Na všetkých týchto stretnutiach dostávajú akcionári VVS, a.s., ktorými sú výhradne mestá a obce, nielen všeobecné informácie o rozdieloch medzi akciami a dlhopismi, ale aj o možnostiach a výhodách, ktoré im tento program ponúka.Zaznievajú odpovede na otázky akcionárov ako zhodnocovať majetok ich samospráv výmenou akcií za dlhopisy. Z ekonomickej aj právnej stránky sú im objasnené všetky benefity, vyplývajúce zo vstupu do programu, rovnako ako aj jednotlivé kroky, ktoré musia samosprávy v prípade záujmu o vstup do programu urobiť.

Program je logickou odpoveďou na požiadavku akcionárov na garanciu každoročnej výplaty výnosov. Samosprávam, ktoré sa do dlhopisového programu zapoja, umožní získať každoročne takmer 16-násobne vyšší výnos než boli ich príjmy z dividend. Emitentom Dlhopisov je VVS, a.s.. Dlhopisy a ich výnosy, na rozdiel od cien služieb VVS, a.s., nepodliehajú regulácii zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Finančným poradcom a administrátorom emisie Dlhopisov Voda spieva I. je Slovenská sporiteľna a.s..

Zajtra sa uskutoční posledné informačné stretnutie s akcionármi v Bardejove.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023