Mediálne centrum - Aktuality - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o nových cenách, tie vstúpia do platnosti 1. marca

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o nových cenách, tie vstúpia do platnosti 1. marca

Publikované 02.02.2022

Všetci z nás nepochybne zaregistrovali, že ceny elektriny, plynu a uhlia prudko rastú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa nepretržite stará o dodávku vody pre takmer 1 milión obyvateľov a odkanalizovanie zhruba 700 000 obyvateľov. Zároveň prevádzkuje 99 čistiarní odpadových vôd. Jej služby musia byť k dispozícii nepretržite – 24 hodín denne, 365 dní v roku. V rámci svojej činnosti VVS, a.s. pracuje s energiami a vzhľadom na tento nespochybniteľný fakt, bolo  nevyhnutné pristúpiť k zvýšeniu ceny vodného a stočného.

Koncové ceny elektriny, plynu aj vody na rok 2022, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, má v rukách Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Porovnanie súčasných cien a nových cien, ktoré vstúpia do platnosti od 1.3.2022

 


Kvalitné služby a užívateľský komfort odberateľov je pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. absolútnou prioritou. Zvyšovanie cien spoločnosť nijak neteší, no zďaleka sa netýka len VVS, a.s., ale takmer všetkých odvetví, služieb, či komodít..

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023