Spoločnosť

Spoločnosť VVS, a.s.

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu.

Zamestnáva viac ako 2000 ľudí, denno-denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 6 613,826 km vodovodnej siete a viac ako 3 022,85 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia.

Ambíciou vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť.

Zabezpečiť stabilné pracovné miesta pre zamestnancov spoločnosti s motivujúcou mzdovou a sociálnou politikou.

Kvalitnou prácou sa VVS, a.s. každý deň podpisuje pod slogan spoločnosti: Prinášame Vám to najcennejšie…