Mediálne centrum - Aktuality - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má nového generálneho riaditeľa

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. má nového generálneho riaditeľa

Publikované 16.05.2022

Na dnešnom zasadnutí predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.) bol za nového generálneho riaditeľa zvolený dlhoročný riaditeľ rožňavského závodu, Ing. Stanislav Prcúch.

Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.), ktoré sa konalo 1. marca, prijalo zmeny týkajúce sa vedenia spoločnosti. Po 19 rokoch sa Ing. Stanislav Hreha, PhD.  vzdal funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a akcionári ho zvolili do dozornej rady. Po tejto zmene sa jednou z priorít stala dôkladná a zodpovedná príprava procesu výberu nového generálneho riaditeľa VVS, a.s., ktorá je strategickým podnikom na Východnom Slovensku.

Vzhľadom na to, že dozorná rada volí predsedu predstavenstva, no generálneho riaditeľa volí predstavenstvo, na kandidátovi sa museli obe zložky zhodnúť. Vytvorili preto spoločnú komisiu, ktorá mala za úlohu vybrať a odporučiť najvhodnejšieho kandidáta na post generálneho riaditeľa, pričom tento proces pozostával z viacerých kôl.

Prvá fáza  výberu vhodných kandidátov prebiehala z interných personálnych zdrojov, o čom boli zamestnanci VVS, a.s. informovaní 20.apríla. Zaslané im boli podrobné informácie o možnosti zapojenia sa do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa a odporúčané kritériá na osobu, ktorá by mala zastávať tento post. V prvom kole sa prihlásení kandidáti predstavili a prezentovali svoje osobnostné kvality a predpoklady zástupcom komisie. Druhé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa, ktoré  bolo spojené s predstavením vízie rozvoja spoločnosti, sa konalo aj za prítomnosti zástupcu akademickej obce z odboru vodárenstva.

Z výberového procesu vyšiel ako najvhodnejší kandidát Ing. Stanislav Prcúch, pôsobiaci na poste riaditeľa Závodu Rožňava od roku 2005. Je absolventom Vysokej školy technickej v Košiciach.

„Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. dlhodobo vnímam ako významný a strategický podnik. Ani dlhé roky práce v tejto spoločnosti nič neubrali z môjho veľkého rešpektu a zodpovednému prístupu. Ďakujem za prejavenú dôveru a urobím všetko preto, aby som naplnil očakávania a zabezpečoval z pozície generálneho riaditeľa napredovanie spoločnosti,“ vyjadril svoje pocity Ing. Stanislav Prcúch krátko po zvolení do funkcie generálneho riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023