Iné - Kariéra

Kariéra

 

Ponuka voľných pracovných miest vo VVS, a.s.

 

názov funkčného miesta: prevádzkový zámočník
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:  stredné odborné vzdelanie, VP-C
stručná charakteristika pracovnej činnosti: bežné aj špeciálne sústruženie v rámci prevádzkových potrieb
mzda: od 920 eur + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Brezovica
pracovný čas: od 6.45 h. do 14.45 h.
pracovná doba: doba určitá 1 rok
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba:

Iveta Jurašková, tel. 0517572320 alebo e-mailom: iveta.juraskova@vodarne.eu

 

ázov funkčného miesta: prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií 
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:  stredné odborné vzdelanie
stručná charakteristika pracovnej činnosti: opravy vodovodných a kanalizačných potrubí, výmena vodomerov
mzda: od 920,00 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): prevádzka vodovodov Čierna nad Tisou
pracovný čas: od 7.00 do 15.00
pracovná doba: doba určitá 1 rok
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Ing. Csaba Lakatoš – 0911 968 012, csaba.lakatos@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: 2x vodič  cestných motorových vozidiel – špeciálnych
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:  VP-C, kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
stručná charakteristika pracovnej činnosti: vedenie nákladného motorového vozidla na pitnú, alebo odpadovú vodu. Bližšie informácie na osobnom stretnutí
mzda: od 1 100 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Vodárenská 18, Košice – práca v teréne
pracovný čas: od 7.00 h. do 15.00 h. (pohotovosť podľa potreby)
pracovná doba: doba určitá 1 rok
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: p. Pivarník – 0902 968 288 – HS DaO, p. Jerga – 0917 770 223 - HS Kanalizácií
Robert.Pivarnik@vodarne.eu Tomas.Jerga@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: stavebný strojník
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:  stredné odborné vzdelanie, VP-C
stručná charakteristika pracovnej činnosti: kopačské práce spojené s opravou vodovodných a kanalizačných potrubí
mzda: od 970,00 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Prešov
pracovný čas: 06.45 h. – 14.45 h.
pracovná doba: doba určitá 1 rok
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Iveta Jurašková, 051/7572320, iveta.juraskova@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:  stredné odborné vzdelanie
stručná charakteristika pracovnej činnosti: opravy vodovodných a kanalizačných potrubí, výmena vodomerov
mzda: od 920,00 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Prešov
pracovný čas: 06.45 h. – 14.45 h.
pracovná doba: doba určitá 1 rok
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Iveta Jurašková, 051/7572320, iveta.juraskova@vodarne.eu

 

http://www.vodarne.eu