Mediálne centrum - Aktuality - Hrdinovia bez potlesku

Hrdinovia bez potlesku

Publikované 23.06.2020

Pandémia koronavírusu prinútila vládu Slovenskej republiky vyhlásiť núdzový stav s účinnosťou od 16. marca od 6:00 hod.. Vláda uzatvorila takmer všetky prevádzky okrem výnimiek potravín, drogérií, lekární atď...

 

Okrem životne dôležitých profesií, ako sú zdravotníci či hasiči však počas koronakrízy fungovať muselo aj vodárenské odvetvie – vodárenskí pracovníci zabezpečujúci plynulú dodávku vody a odkanalizovanie.
Pre zamestnancov, u ktorých bola takáto možnosť reálna, zabezpečila VVS, a.s. možnosť práce z domu. Pre všetkých zabezpečovala ochranné pomôcky - rúška, rukavice, dezinfekciu a inštaláciu ochranných skiel na miestach, kde zamestnanci prichádzajú vo zvýšenej miere do kontaktu s ďalšími osobami.

Situáciu počas pandémie opisuje výrobno-technický riaditeľ VVS, a.s. Ing. Gabriel Fedák takto: „V rámci zamedzenia možnej nákazy sme rozdelili pracovníkov do skupín. Pre zabezpečenie prevencie sme zriadili v úpravni vody Stakčín „karanténnu“  miestnosť pre 6 pracovníkov vybavenú kuchynkou a s možnosťou osobnej hygieny (sprchy, WC).“

Účelom takéhoto rozdelenia bola minimalizácia počtu osôb na jednom mieste. „Zabezpečili sme harmonogram prítomnosti na pracovisku a home office. Každý pracovník, ktorý  ostal doma na home office bol povinný uviesť telefónne číslo, na ktorom počas pracovnej doby príp. aj po pracovnej dobe bol k dispozícii pre účely pracovných povinností, resp. ak by bolo potrebné ho zavolať, aby sa dostavil na pracovisko,“ pokračuje výrobno-technický riaditeľ.

Jednotlivé usmernenia VVS, a.s. prijímala priebežne s aktuálnym vývojom situácie a nariadení. Všetci zamestnanci, predovšetkým tí v teréne, ktorí najväčšmi prichádzali do kontaktu s inými osobami, to zvládli bez nákazy. Aj keď sa prirodzene obávali o svoje zdravie, či o zdravie svojich blízkych, ich rozhodnutie chodiť do práce a zabezpečovať obyvateľom východného Slovenska plynulú dodávku vody a odkanalizovanie to neohrozilo.
Preto im aj touto cestou vedenie VVS, a.s. úprimne ďakuje a tlieska.

Galéria

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023