Mediálne centrum - Aktuality - PRÍSNE PRAVIDLÁ AJ U VODÁROV

PRÍSNE PRAVIDLÁ AJ U VODÁROV

Publikované 30.10.2020

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS) je dominantnou a stabilnou spoločnosťou východoslovenského regiónu, zamestnáva vo svojich deviatich závodoch viac ako 2000 ľudí a denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov. Od začiatku celosvetovej pandémie pristúpila k neľahkej situácii zodpovedne.

Už v čase prvej vlny pandémie sa VVS pripravovala na druhú vlnu, o ktorej sa v tom čase viedli len polemiky. Keď napokon udrela a počty nakazených začali rapídne rásť, bola VVS dostatočne zásobená ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami. Najdôležitejší však boli v spoločnosti ľudia a ich zdravie.

Prácu všetkých vo VVS v nepriaznivých podmienkach vyzdvihol  Ing. Stanislav Hreha PhD, generálny riaditeľ VVS.

„Naša spoločnosť  má 75 percent pracovníkov v triede R. To sú ľudia, ktorí pracujú priamo v teréne alebo na pracoviskách, ktoré zodpovedajú za zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie. My si naozaj nemôžeme dovoliť veľké výpadky zamestnancov. Robíme všetko pre to, aby celý ten systém v rámci ochrany bol z našej strany maximálne zabezpečený a účinný. Musím zároveň povedať, že i naši zamestnanci pristupujú od začiatku k opatreniam zodpovedne, keďže si sami veľmi dobre uvedomujú, že striktným dodržiavaním hygienických pravidiel výrazne prispievajú k plynulému chodu našej spoločnosti, nad čím samozrejme robíme aj pravidelnú a dosť veľkú kontrolu,“ zhodnotil generálny riaditeľ.

VVS už v prvej vlne zaviedla prísne interné pravidlá, ktoré si žiadala nekompromisná hygiena, ale aj zdravie zamestnancov a klientov. Ľudia z VVS začali pracovať vo viaczmenných prevádzkach, aby sa tak plynule zabezpečil chod spoločnosti. „Boli to najmä pracovníci, ktorí pracujú priamo pri výrobe alebo pri opravách infraštruktúry. Prvá skupina bola doma, druhá v rezerve a tretia skupina pracovala. Nesmeli sa stretávať na pracovisku ani v šatniach, a to z dôvodu, aby nedošlo ku nejakému ohrozeniu, pretože, keby sa niektorý z nich nakazil, tak by sme automaticky museli vyradiť celú čatu. Pre nás je prioritou nepretržitý, plynulý prísun pitnej vody a samozrejme takisto aj čistenie odpadovej vody,“ opísal generálny riaditeľ. Doplnil, že prioritou VVS je za každých okolností prinášať ľuďom kvalitnú a zdravú vodu. „Je dôležité zdôrazniť, že pitná voda, ktorá nám tečie z verejných vodovodov, prechádza dôkladnou úpravou, dezinfekciou aj kontrolou, takže nie je potrebné mať žiadne obavy z jej používania.“

 

Ing. Nataša Riganová, vedúca útvaru chemicko-technologických činnosti spomenula, že okrem zabezpečenia dostatočného množstva ochranných  pomôcok bolo potrebné urobiť technické úpravy v budovách na zákazníckych centrách, inštaláciu ochranných sklenených bariér  na miestach, kde vo zvýšenej miere prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi. „Preverili sme stav zásob tovaru, ktorý je potrebný pre plynulé zabezpečenie dodávky pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd,“ doplnila.

 Vedenie VVS sa na druhú vlnu pripravovalo a očakávalo ju.
„Už na konci prvej vlny pandémie sa začalo otvorene hovoriť o príchode druhej vlny. Očakávaná bola na začiatku jesenného obdobia. Každý jeden si bol vedomý tejto mimoriadnej situácie, ktorá môže nastať a ktorá aj nastala. Pripravení sme určite boli, keďže sme už jednou vlnou prešli. Vedeli sme, aká situácia nastane a aké pravidlá bude potrebné zaviesť,“ uviedol vedúci útvaru starostlivosti o DHM Ing. Jaroslav Papcun.

RNDr. Vladimír Roško, vedúci HS VSSK Stakčín zdôraznil, že oproti prvej vlne sú aktuálne opatrenia oveľa cielenejšie. Samozrejmosťou je podľa neho nosenie rúška, odstup, dezinfekcia a maximálne možné obmedzenie úzkych kontaktov medzi skupinami zamestnancov. Tí majú posunutú pracovnú dobu, obmedzené ranné rozdelenie a zasielanie pracovných príkazov na tablety.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023