Mediálne centrum - Aktuality - Cena vodného a stočného pre zákazníkov VVS, a.s. klesla

Cena vodného a stočného pre zákazníkov VVS, a.s. klesla

Publikované 04.10.2023

Kvalitné služby a užívateľský komfort odberateľov sú pre VVS, a.s. absolútnou prioritou, no vzhľadom na rastúce ceny energií, a s tým spojené zvýšené prevádzkové náklady vodárenských spoločností, bola v uplynulom  období nevyhnutná úprava ceny za vodné a stočné pre domácnosti. O cenách  rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a zatiaľ o poslednom navýšení cien rozhodol  koncom minulého roka, pričom ceny vstúpili do platnosti 1.januára 2023. Opäť ale prichádza zmena, tentoraz sa však ceny posunú smerom nadol. 

Prezident Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku a predseda Dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Ing. Stanislav Hreha, PhD.. pri poslednom navyšovaní cien situáciu komentoval nasledovne: „Vyšla nová vyhláška, na ktorej sme pracovali intenzívne dva roky v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Tá má zabezpečiť aj to, aby boli vodárenské spoločnosti na rovnakej úrovni ako dodávatelia elektriny či plynu. To znamená, že ak budú ceny energií potrebných pre chod vodárenských spoločností stúpať, zvýši sa aj cena vodného a stočného. Naopak, ak budú klesať, naše ceny pôjdu dole.“

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o nových cenách pre regulovaný subjekt Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Porovnanie doterajších cien a nových cien, ktoré vstúpili do platnosti od 3.10.2023

  Názov Merná jednotka Doterajšia cena s DPH Aktuálna cena s DPH
od 3.10.2023
1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom m3 1,9577 € 1,8777 €
2. Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom m3 1,0768 € 1,0327 €
3. Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou m3 1,6351 € 1,5205 €

Ako uvádza Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojom rozhodnutí: Zníženie výdavkov pre priemernú trojčlennú rodinu bude predstavovať 8,15 €/rok s DPH pri spotrebe vody 34 m3 /os./rok. V prípade maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude zníženie výdavkov predstavovať 11,69 €/rok s DPH pri produkcii odpadovej vody 34 m3 /os./rok. Priemernej trojčlennej rodine poklesne úhrada za vodohospodárske služby celkom o 19,84 €/rok s DPH.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023