Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Košice

Predstavujeme Vám závod Košice

Publikované 15.12.2022

História

Prvý verejný vodovod a kanalizácie boli v Košiciach vybudované pomerne neskoro vzhľadom na veľkosť mesta a jeho význam. Metropolu východu vtedy predbehli aj menšie mestá. Na mestskom zastupiteľstve sa koncom 19.storočia viedli veľké zápasy o vodovod a kanalizáciu. Až presné štatistické údaje o rozsiahlom výskyte brušného týfusu v meste bolo pre členov vtedajšej mestskej rady impulzom ku kladnému rozhodnutiu.

Súbežné stavebné práce na vodovode a kanalizácii sa začali v roku 1905 a ukončené boli v roku 1911. Intenzívny nárast priemyselnej výroby, s tým súvisiaci nárast počtu obyvateľov miest a výstavby sídliskových aglomerácií v 50. - 60. rokoch 20. storočia vyvolali požiadavku na zvýšenie distribúcie pitnej vody, z čoho vyplynulo prijatie koncepcie vytvorenia vodárenských sústav prepojením jednotlivých skupinových vodovodov.

Súčasnosť

Za viac ako 100 rokov od spustenia prvého vodovodu a kanalizácie do prevádzky sa toho veľa zmenilo. Oproti pôvodným plánom zásobovať vodou približne 40 000 obyvateľov, v súčasnosti závod Košice zásobuje pitnou vodou viac ako 312 102 obyvateľov. Spravuje 1377,825 km vodovodnej siete756,306 km kanalizačnej siete. Zároveň spravuje aj 18 čistiarní odpadových vôd. Riadiace kormidlo závodu Košice s 374 zamestnancami drží pevne v rukách Ing.Ivan Dubovský.

 

Viac informácií  o závode Košice, ktorý je najväčším spomedzi deviatich závodov VVS, a.s., nájdete vo videu:

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023