Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Humenné

Predstavujeme Vám závod Humenné

Publikované 28.02.2023

História

Humenné. Oddávna je toto mesto na Laborci centrom Horného Zemplína a turistickým východiskom do Východných Karpát. Začiatky vodárenstva v Humennom siahajú do 20. rokov minulého storočia, kedy bola spracovaná projektová dokumentácia prvého vodovodu. Realizácia bola ukončená v roku 1943. Vznikol prvý vodojem a prvá vodovodná sieť v dĺžke 9595 metrov. Ďalším veľkým medzníkom závodu Humenné a celej Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ako aj obyvateľov na východe našej krajiny, bolo v 80-tych rokoch vybudovanie Stariny - najväčšej vodnej nádrže pitnej vody v strednej Európe.

Súčasnosť

Závod Humenné prevádzkuje verejné vodovody a kanalizácie v troch okresných mestách – Humennom, Snine a v Medzilaborciach, ako aj v 48 obciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti.  Vodovodná sieť dosahuje dĺžku cca 570 km a napojenosť obyvateľstva je 97%. Dĺžka kanalizačnej siete je viac ako 300 km s napojenosťou 94%. Závod prevádzkuje 4 úpravne vody, 41 vodojemov, 20 čerpacích staníc a 11 čistiarní odpadových vôd. To ale zďaleka nie je všetko...

Závod Humenné, ktorý v súčasnosti zamestnáva 171 zamestnancov, má za sebou projekty súvisiace s rozširovaním vodárenskej infraštruktúry. Môže sa pochváliť úspešnou realizáciou rekonštrukcie a intenzifikácie vodohospodárskych objektov, ako i výrazným prínosom v oblasti informačných technológií. V čele závodu stojí Ing. Marián Fedor.

Zaujímavosťou je, že v závode Humenné sa nachádza aj jediné Call centrum, ktoré však slúži na komunikáciu všetkým zákazníkom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Viac informácii o závode nájdete vo videu:

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023