Mediálne centrum - Aktuality - Mimoriadny odpočet spotreby vody v súvislosti so zmenou ceny vody v roku 2023

Mimoriadny odpočet spotreby vody v súvislosti so zmenou ceny vody v roku 2023

Publikované 27.12.2022

Súčasné globálne rasty cien energií mali podstatný dopad na vodárenskú spoločnosť už v roku 2022,  keď oproti roku 2021 došlo ku viac ako dva a pol násobnému rastu cien elektrickej energie za 1 MWh. Cena zemného plynu sa zvýši u oboch regulovaných činností takmer 6 násobne.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vo svojej analýze, zverejnenej na webovej stránke v polovici júla, upozornil, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny energií v roku 2023 vzrásť o viac ako dvojnásobok oproti súčasnosti.

Porovnaním nákladov a ekonomicky oprávnených nákladov na regulovaných činnostiach v predchádzajúcich rokoch môžeme konštatovať, že v rokoch 2021 a 2022 došlo ku zvýšeniu regulovaných  nákladov najmä v položkách ako poplatky za odber vody, ku spotrebe energií, dodávateľských opravách a osobných nákladoch.

Vodárenské spoločnosti potrebujú elektrickú energiu pri všetkých procesoch dodávky pitnej vody, ako aj čistenia odpadových vôd. V súčasnosti  platné ceny za výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody  a cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody momentálne nepokrývajú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody a náklady za odvedenie a čistenie odpadovej vody.

Z tohto dôvodu podala VVS, a.s. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v septembri 2022  návrh cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre prvý rok regulačného obdobia 2023-2027. Úrad rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podľa schváleného mechanizmu sa ceny môžu zvyšovať, ale aj znižovať, ak sa situácia s infláciou a energiami ustáli. 

Nové ceny, ktoré vstúpia do platnosti od 1.1.2023

P.č.

Názov

Merná
jednotka

Schválená cena v EUR         od 1.1.2023 

bez DPH

     s DPH

1.

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

m3

1,6314

1,9577

2.

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

m3

1,3626

1,6351

3.

Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti

m3

0,8973

1,0768


Vzhľadom na to, že vláda SR vodárenské spoločnosti nezaradila do kritickej infraštruktúry, a teda vodárenské spoločnosti nie sú v systéme kritickej infraštruktúry, nie je možné predikovať ceny energií a ich následný vplyv na ekonomicky oprávnené náklady v regulovaných činnostiach.

Z dôvodu novej ceny za vodné a stočné od 1. 1. 2023 bude VVS, a.s. vykonávať (v zmysle § 13 vyhlášky ÚRSO č. 323/2022 Z.z.) v období od 1.1.2023 do 30.1.2023 odpočty stavu všetkých meradiel.
Pre viac informácií  o mimoriadnom odpočte spotreby vody vo vašej domácnosti, sledujte prosím, priebežne náš web vodarne.eu a sociálnu sieť Facebook, kde získate podrobnejšie informácie.

 

Pripájame niektoré závody VVS, a.s. s termínmi mimoriadnych odpočtov vody do 31. 1. 2023 v súvislosti so zmenou ceny vody. Do tohto termínu musia byť realizované všetky odpočty.

Orientačný harmonogram odpočtov

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023