Mediálne centrum - Aktuality - Obvinenie je zrušené!

Obvinenie je zrušené!

Publikované 05.02.2021

Po uplynulom náročnom období, ktoré súviselo s obvinením, o ktorom sa mnohí z vás určite dočítali v médiách a na sociálnych sieťach, nastáva konečne tá chvíľa, kedy už Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nemusí strácať energiu vyvracaním mediálnych nezmyslov.

Podľa medializovaných informácií Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. predala pozemky, na ktorých neskôr vyrástol komplex Park Anička, za cenu až o milión nižšiu, než mala byť údajne ich hodnota. VVS, a.s. dala pozemky oceniť znalcovi, ktorý cenu určil podľa v tom čase platnej vyhlášky. Znalcom určenú cenu VVS, a.s ešte o 20 percent navýšila a kupujúci ju akceptoval.

VVS, a.s. má nastavené vnútorné ochranné mechanizmy, ktoré neumožňujú rozhodnúť o takejto transakcii len jedinej osobe. Schvaľovanie je niekoľkostupňové a kolektívne. O predaji pozemkov teda nemohla rozhodnúť jedna osoba. Návrh prerokovalo predstavenstvo a transakciu finálne musela schváliť dozorná rada.Členovia predstavenstva aj akcionári boli a stále sú presvedčení, že to bol dobrý obchod. Za nadbytočné a ,,nepredajné“ pozemky získala VVS, a.s. bezmála 800.000 EUR. A to v ekonomicky veľmi ťažkom roku, keď odberatelia dlhovali spoločnosti milióny EUR, čo ohrozovalo prevádzku samotnej VVS, a.s. Navyše VVS,a.s. niekoľkokrát deklarovala, že aj mnohé ďalšie kúpnopredajné zmluvy z toho obdobia boli v rovnakej, dokonca neraz aj nižšej hodnote, čo potvrdil vo svojom posudku aj Ústav súdneho inžinierstva.

Novinári napriek tomu spustili kauzu, na základe ktorej padlo obvinenie

„Nechcem sa už vracať k mediálnej štvanici, ktorá trvala príliš dlho. Je mi len úprimne ľúto, že takéto veci odčerpávajú energiu nám všetkým. Niekoľko rokov trvajúci mediálny záujem v nás vyvolával neraz pochybnosti o tom, čo je vlastne jeho príčinou. To, že sme najlepšia vodárenská spoločnosť na Slovensku, že plynule zásobujeme pitnou vodou vyše milióna obyvateľov východného Slovenska a tento svoj cieľ plníme na 100%, to ale pravdepodobne nebude,“ hovorí Stanislav Hreha, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.Fakty, zákon a zdravý rozum nakoniec zvíťazili, prokurátor v januári 2021 zrušil obvinenie

„Dúfam, že sa tak raz a navždy uzavrela kauza, ktorá znepríjemňovala život nielen mne a mojim blízkym, ale poškodzovala aj samotné meno spoločnosti. Možno je len na mieste aj do budúcnosti apelovať na médiá, že ich základnou povinnosťou je dodržiavať novinársku etiku, ale aj rešpektovať prezumpciu neviny,“ pokračuje Stanislav Hreha.

Všetci máme za sebou ťažký rok a stále ešte spoločne čelíme vážnym problémom spôsobených pandémiou. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ale napriek tomu nestagnuje a neustále pracuje na napĺňaní svojich plánov. Čakajú ju nové výzvy a nové projekty.

„Som nesmierne hrdý na našu spoločnosť a to čo sa nám podarilo spoločne vybudovať. Pevne verím, že média miesto vytvárania káuz a šírenia nenávisti aspoň z času na čas zamerajú svoju pozornosť aj na úspechy,“ dodáva Stanislav Hreha, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023