Mediálne centrum - Aktuality - Aj verejná kanalizácia má svoje „starosti“

Aj verejná kanalizácia má svoje „starosti“

Publikované 19.10.2021

Niektorí ľudia z nevedomosti či pohodlnosti vhadzujú tuhé alebo vypúšťajú tekuté odpady do kanalizácie bez toho, aby sa zamysleli nad dôsledkami svojho konania. Mnohí ani netušia, čo takéto látky môžu zapríčiniť v samotnej kanalizácii, čerpacích staniciach a čistiarňach odpadových vôd (ČOV).

Cieľom čistenia odpadových vôd je odstránenie pevných častíc, zníženie obsahu organickej hmoty, koncentrácie dusíka a fosforu a počtu patogénnych mikroorganizmov. Výsledným produktom je vyčistená voda a vedľajším produktom pri čistení odpadových vôd je čistiarenský kal.

Odstraňovanie vzniknutých porúch, ktoré sú spôsobené upchatím potrubí, čerpadiel v čerpacích staniciach, či samotných zariadení na prítoku čistiarní odpadových vôd zbytočne zvyšujú náklady na prevádzku kanalizácie a ČOV. Spotrebitelia tak ohrozujú funkčnosť svojich kanalizačných prípojok a správny chod biochemického procesu na samotnej ČOV pri čistení odpadových vôd. Každému z nás by malo záležať na zachovaní kvality  životného prostredia, v ktorom žijeme a budú žiť ďalšie generácie.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. opakovane apeluje  na občanov, aby do kanalizácie vypúšťali výlučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu, očisty obydlí. Iné do kanalizácie rozhodne nepatrí.

Hygienické a sanitárne produkty sú dobrými pomocníkmi, ak sa ale ocitnú v kanalizácii, stáva sa z nich nepriateľ. A ten spôsobuje problémy.

V súčasnosti je na trhu neprebernú množstvo hygienických a sanitárnych výrobkov, ktoré majú prispievať k nášmu pohodlnému každodennému životu. V prípade ak ale človek takéto hygienické potreby likviduje spláchnutím vo svojom WC, a povedzme si úprimne, že to nie je zďaleka ojedinelý jav, nastáva vážny problém. Hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, hygienické a vlhčené utierky či plienky spôsobujú upchávanie čerpacích staníc. 

„Tieto produkty obsahujú pomerne silné vlákna, ktoré sa namotávajú na osky čerpadiel, čo si následne vyžaduje ich odstavenie z prevádzky a namotané vlákna sa musia prácne mechanicky odstraňovať. Trvá to celé hodiny. Do WC by sa nemali vhadzovať ani špilky s vatičkami na čistenie uší. Takýto sanitárny odpad spôsobuje taktiež upchávanie samotných čerpacích staníc, v takomto úseku sa odpadové vody začnú hromadiť, čo môže spôsobiť aj vyplavenie nehnuteľností cez samotné domové prípojky,“ vysvetľuje Ing. Martina Schäffer, vedúca strediska ČOV, závod Košice. Pre leukoplasty a rôzne druhy náplastí či obväzov to platí rovnako. No a nezabúdajme spomenúť ani jednorazové rúška, či dokonca respirátory. A hoci sa to možno niektorým z nás nezdá pravdepodobné, aj tie veľmi často končia v našich WC.

 

 

Tento problém sa netýka zďaleka len Slovenska, či niektorého z jeho regiónov. „Je to problém ktorý výrazne presahuje hranice našej krajiny. Svedčí o tom napríklad to, že sa ním už dlhodobo zaoberá aj EurEau, čo je Európska federácia národných asociácií vodohospodárskych služieb, ktorá zastupuje národných poskytovateľov služieb v oblasti pitnej a odpadovej vody z 29 krajín a jej členom je i Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Každopádne, ak chceme, aby bol problém vyriešený a riziká s ním súvisiace nás neohrozovali stále viac, každý jeden z nás musí začať v prvom rade od seba,“ hovorí Ing.Stanislav Hreha PhD., generálny riaditeľ VVS, a.s.

Je to o informáciách, záujme a hlavne našej zodpovednosti

Môžeme si čítať rôzne odborné štúdie a s ním súvisiace odporúčania, no len zriedka to, žiaľ, zaberá. Človek sa nad takýmto javom zamyslí niekedy až vtedy, ak sa im upchá kanalizácia, alebo na vodovodnej sieti vznikne porucha, ktorá môže znamenať dočasný výpadok dodávky vody. Nehovoriac už o tom, že časté poruchy a ich náročné odstraňovanie znamenajú zvýšené náklady, ktoré sa tým pádom môžu v konečnom dôsledku odraziť aj na cene stočného.

Kam teda s hygienickými a sanitárnymi produktmi?

Odpoveď je viac než jednoduchá. Takýto odpad jednoznačne patrí do koša!

 

Na to, čo všetko sú ľudia schopní likvidovať vo verejnej kanalizácii, treba vskutku veľkú fantáziu. Samotní vodári sú  často nemilo prekvapení.

V kanalizácii sa neraz objavia aj tuhé odpady, tvrdnúce látky, ako napr. stavebný odpad (omietky, sadra, lepidlá, peny), ropa a ropné látky. Ďalej sú to predmety z dreva, drôty, plechy, horľavé a výbušné látky či látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé a otravné zmesi. Do kanalizácie nepatria ani PET fľaše, plastové, gumové a textilné produkty, rovnako ako ani odpady zo záhrad, pokosená tráva, lístie, konáre a pod.

Upchávanie kanalizácie, zmenšovanie profilu, vytváranie rôznych bariér a prekážok v kanalizačných rúrach zapríčinených spomínanými  predmetmi a látkami je zrejmé. Na samotnej ČOV je takýto odpad zachytávaný zväčša na hrubých hrabliciach. V prípade skríženia napr. konárov môže dôjsť k zaseknutiu samotných hrablíc až do takého štádia, že je nutné ich odstavenie a fyzické odstránenie zaseknutého odpadu.

Takto zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach.

Sú aj ďalšie látky, ktoré nemajú vo verejnej kanalizácii za žiadnych okolností čo robiť, ale o nich zas nabudúce...

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prevádzkuje

99 čistiarní odpadových vôd

Z toho je v správe a majetku VVS, a.s. :

73 mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd

1 mechanická čistiareň odpadových vôd. 

Na základe zmlúv s obcami je spoločnosťou VVS, a.s. prevádzkovaných:

25 mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd.

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023