Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Bardejov

Predstavujeme Vám závod Bardejov

Publikované 16.02.2023

História

Ceste závodu Bardejov predchádzala samotná história mesta spojená s odvetvím vodárenstva, siahajúca až do roku 1423, kedy uhorský panovník Žigmund Luxemburský nariadil, aby mesto doplnilo svoj fortifikačný systém o vodné priekopy. Ako zdroj vody vybrali 6 prameňov z lokality „Rúrna“ západne nad mestom. Z toho vyplýva, že prvý verejný vodovod na Slovensku bol vybudovaný už v rokoch 1423 – 1429 s dĺžkou potrubia 2,5 km. Tvorili ho vodovodné rúry vyrábané z rovných borovicovo – sosnových kmeňov stromov, do ktorých sa špeciálnym vrtákom „švidrom“ navŕtal otvor v priemere 10 cm. Rúry vodovodu boli spájané železnými puzdrami tzv. „Buksami“. Zaujímavosťou bardejovského vodovodu bolo aj jeho 500 ročné trvanie. Bol to posledný európsky drevený vodovod, ktorý pretrval do polovice 20. storočia.

Súčasnosť

Nemenej zaujímavá ako bohatá história je aj súčasnosť a to nielen samotného mesta, ale aj závodu Bardejov, tvoriaceho neddeliteľnú súčasť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

V súčasnosti závod Bardejov, ktorý aktuálne zamestnáva 114 zamestnancov, spravuje vodovodnú sieť v dĺžke 453 km s napojením 61 886 obyvateľov a 11 628  prípojok  a 133 km kanalizačnej siete s 4604 prípojkami.

Mimoriadnym úspechom je úspešné reprezentovanie závodu v súvislosti s odbornou súťažou zručnosti vodárenských pracovníkov, a kde po 14 násobnom krajskom víťazstve vzorne reprezentovali spoločnosť VVS, a.s. na celoslovenských súťažiach zručnosti vodárenských pracovníkov a stali sa 10 krát majstrami Slovenska.

Zaujímavé informácie o  histórii, každodennej práci, úspechoch aj plánoch závodu Bardejov sa dozviete vo videu:

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023