Mediálne centrum - Aktuality - Súťaž pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Súťaž pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Publikované 14.04.2023

Súťaž pre materské školy a 1. stupeň základných škôl   

Už tí najmenší by mali vedieť, že „vodovodná“  - táto vzácna tekutina – je jednoznačne nenahraditeľná v našom živote, pretože ona sama je život. Zároveň je to ideálna alternatívna zdravého pitného režimu pre deti aj dospelých. Aj preto sa VVS, a.s.snaží apelovať už na deti v predškolskom veku, aby vnímali hodnoty, ktoré sú celospoločensky významné, aby vnímali zodpovednosť za stav životného prostredia, ktorého sú súčasťou a chránili ho. Formou kreatívnej spolupráce v rámci kolektívu pod vedením učiteľa majú jednotlivé triedy možnosť vytvoriť kolektívne dielo a zapojiť sa do súťaže o skvelé ceny pre celú triedu, ale aj školu.     

 

Prespievaj vodárenskú skladbu„ Tá pravá, vodovodná“
Posielajte súťažné príspevky do 30. apríla.

Radosť z hry, spev, tanca, kolektívneho tvorenia a zábavy je predpokladom na to, aby jednotlivé triedy súťažnú úlohu zvládli bez problémov a aby výsledkom bolo kvalitné dielko. Úlohou tried pod vedením svojich pedagógov je prespievať vodárenskú skladbu „Tá pravá vodovodná“ . Melódia môže byť zachovaná, príp. kreatívne upravená. Súčasťou videa môže byť aj tanec ako „oslava“ tej najvzácnejšej tekutiny 😊 Všetko je to na kreativite detí, bez obmedzení.  Cieľom je v deťoch prebudiť environmentálne cítenie a pozitívny postoj k prírode, aj formou umeleckého vyjadrenia.

Ocenené budú 3 najlepšie triedy, ktoré získajú balíček skvelých, praktických cien pre celú triedu (skicár, farbičky, plyšový medvedík Vodárik, pexeso, zošit....). Trieda, ktorá sa umiestni na prvom mieste, získa navyše pre celú školu 20% zľavu na vodné a stočné.
Súťažiť sa teda naozaj oplatí 😊

 

Podrobnosti k súťaži nájdete v štatúte súťaže.

Štatút súťaže

Skladba Tá pravá vodovodná so spevom

Skladba Tá pravá vodovodná halfplayback

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023