Mediálne centrum - Aktuality - Pre životné prostredie je každý deň dôležitý

Pre životné prostredie je každý deň dôležitý

Publikované 22.04.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, dlhodobo podriaďuje svoju činnosť ochrane životného prostredia. A nielen počas Dňa Zeme, ktorý sa celosvetovo spája práve s dnešným dátumom, ale každý jeden deň.

Prvýkrát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu. V súčasnosti je medzinárodným sviatkom, ktorý upozorňuje na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporuje ekologické správanie. Medzinárodná platforma Earth Day vyzýva na obmedzenie používania plastov, šetrenie vodou, kúpu lokálnych potravín, používanie prírodných hnojív, či zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít. Deň Zeme sa stal globálnym fenoménom, ktorý počíta s miestnymi iniciatívami, demonštrujúcimi silu zmeny aj na úrovni jednotlivca. Vo svete si ho pripomínajú milióny ľudí vo vyše 180 krajinách, vrátane Slovenska.  

 

Ochrana životného prostredia je pre VVS, a.s. nepretržitý a zodpovedný proces

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. prísne kontroluje kvalitu a zdravotnú bezpečnosťou pitnej vody, ktorú dodáva svojim odberateľom. Rovnako intenzívne kontroluje aj vodu, ktorá sa po dôkladnom viacstupňovom čistení v čistiarňach odpadových vôd vracia do späť prírody. Táto snaha bola ocenená aj Národnou podnikateľskou cenou za životné prostredie v SR za projekt „Čisté obce“ od Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a Ministerstva životného prostredia SR a Čestným uznaním za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie, udelené vodárenskej spoločnosti už v marci 2008 ministrom životného prostredia SR.

Zámerom úspešného projektu Čisté obce, ktorý sa realizuje v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu, je ochrana životného prostredia, ktorá je deklarovaná ako jedna z jej základných priorít. Ak by totiž obsah domových žúmp nebol odborne zlikvidovaný, často by končil na poli a kontaminoval tak nielen povrchové, ale aj podzemné vody, čím by ohrozoval pitnú vodu v studniach a okolitú pôdu. Zďaleka to ale nie je jediný projekt, ktorým VVS, a.s. transformuje svoju ekologickú zodpovednosť do reálnej podoby.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dôsledne chráni existujúce vodné zdroje, i tie, ktoré by mohli byť v budúcnosti využívané - v súlade s cieľom ochrany života vo vodných tokoch. Čistí odpadové vody a zabezpečuje požadovanú kvalitu vôd smerujúcich do recipientu, likviduje stabilizovaný kal a snaží sa  zabezpečovať jeho využitie v iných odvetviach hospodárstva.

 

Zodpovední musíme byť všetci

Snaha zanechať budúcim generáciám zdravé životné prostredie, by mala byť pre nás všetkých zásadná. Naše návyky sú podstatné nielen z dlhodobého hľadiska, ale zároveň dávajú mladej generácii konkrétny signál, ktorý výrazne formuje ich názory, postoje a správanie. VVS, a.s. preto pravidelne apeluje na občanov, aby k životnému prostrediu pristupovali zodpovedne, rešpektovali pravidlá a neohrozovali svet okolo nás. Výrazne sa to týka napríklad nevhodnej likvidácie (neraz aj nebezpečného) odpadu vo verejnej kanalizácii, či vysoká spotreba nerecyklovateľných plastov, ktorými je príroda, vrátane vodných zdrojov, doslova zahltená.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023