Mediálne centrum - Aktuality - Dozorná rada zvolila nových členov predstavenstva VVS, a.s.

Dozorná rada zvolila nových členov predstavenstva VVS, a.s.

Publikované 12.09.2022

Dňa 7. 9. sa konalo v poradí 11. tohtoročné rokovanie Dozornej rady VVS, a.s., v rámci ktorého boli zvolení noví členovia predstavenstva. Tomuto aktu predchádzalo vzdanie sa funkcie doterajších členov z interných radov spoločnosti VVS, a.s.. O uvoľnenie z funkcie požiadal Ing. Gabriel Fedák, PhD. a Ing. Tibor Jačman. Dozorná rada túto žiadosť zobrala na vedomie a ku dňu 7. 9. 2022 ich z funkcie uvoľnila. Logicky nadväzujúcim bodom programu rokovania bol návrh akcionárov VVS, a.s. na voľbu nových členov predstavenstva.

Akcionári VVS, a.s. navrhli z radov manažérov VVS, a.s za členov predstavenstva Ing. Janu Bernátovú, riaditeľku vnútornej správy a Ing. Richarda Majzu, MBA, ekonomického riaditeľa. K vypočutiu kandidáta v zmysle smerníc VVS, a.s. došlo v prípade Daniela Krátkeho, člena Správnej rady Klubu akcionárov VVS, a.s..

Dozorná rada následne spomínaných kandidátov zvolila za členov predstavenstva a schválila ich zmluvy o výkone funkcie. 

V rámci výkonu funkcie člena predstavenstva sa Ing. Jana Bernátová bude prioritne zaoberať agendou efektívnej spolupráce jednotlivých organizačných zložiek VVS, a.s. s predstavenstvom a dozornou radou a Ing. Richard Majza, MBA ekonomickou agendou. Daniel Kratky sa bude venovať agende rozvoja VVS, a.s. v oblasti neregulovaných činností a investícií. Doposiaľ desaťčlenný výkonný orgán vodární má na základe rozhodnutia valného zhromaždenia aktuálne jedenásť členov.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023