Mediálne centrum - Aktuality - Oslava, nadšenie a zdravý životný štýl

Oslava, nadšenie a zdravý životný štýl

Publikované 27.09.2023

Rok 2023 je významným míľnikom tejto športovej tradície v Košiciach – bežci z celého sveta pobežia na 100. ročníku Medzinárodného Maratónu Mieru. Jubilejný ročník košického maratónu je vhodná príležitosť pripomenúť si hodnoty, ktoré táto udalosť prináša mestu, športu i samotnej spoločnosti. A práve tu nachádzame prepojenie s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá v rovnakom roku oslavuje jubileum – 20 rokov svojej existencie.

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach patrí medzi najobľúbenejšie podujatia. Na trať sa môžu postaviť všetci, ktorí radi športujú alebo sa chcú spolu s priateľmi alebo svojimi rodinami zabaviť a zažiť pravú športovú atmosféru v historickom centre Košíc. Ak sa opýtate bežcov, čo je pre nich na maratóne v Košiciach výnimočné ich odpovede sa často zhodujú. Nevšedná atmosféra, ulice plné bežcov i divákov, pozitívna energia, ktorou sa všetci navzájom dobíjajú. Je to obraz, v ktorom sa odráža temer 100 rokov existencie maratónskeho fenoménu v tomto meste. Ľudia tu maratónu rozumejú, žijú s nim a sú na neho právom hrdí.

Rovnako ako jedinečný projekt Medzinárodný maratón mieru sa pri príležitosti 20. výročia VVS, a.s prezentuje ako rovnako veľká „pýcha východu“. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je najväčšou spoločnosťou v oblasti zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd a ich následného čistenia v Slovenskej republike. Spoločnosť, ktorej akcionármi sú mestá a obce, prevádzkuje najrozsiahlejšiu vodárenskú sieť v našej krajine a  zároveň patrí k najväčším zamestnávateľom na Východnom Slovensku. V mnohých smeroch sa prepracovala na pozíciu lídra medzi vodárenskými spoločnosťami na Slovensku.

Keďže sa tento rok nesie v znamení osláv 20. výročia spoločnosti a 100. výročia Medzinárodného maratónu mieru, pripravili sme si pre Vás súťaž, ktorá bude prebiehať na sociálnej sieti Facebook na profile VVS, a.s. Počas trvania kampane sa zverejní príspevok vo forme videa so súťažnou otázkou, ktorá súvisí s  jubileom VVS, a.s. a MMM. Podmienkou na splnenie podmienok je, že súťažiaci musí byť sledovateľom FB profilu VVS, a.s..

Súťaž sa uskutoční v období od 01. 10. do 08. 10. 2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže zaslaním správnej odpovede na súťažnú otázku mailom. Správnu odpoveď je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: obchod@penelopa.sk. K správnej odpovedi je potrebné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby. V predmete správy uviesť heslo „SÚŤAŽ“. Viac informácií v štatúte.

Štatút: TU

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023