Mediálne centrum - Aktuality - Otázky, ktoré si vyžadujú odpovede aj záruky

Otázky, ktoré si vyžadujú odpovede aj záruky

Publikované 08.06.2023

Po včerajšom premiérovom stretnutí s akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Rožňave, dnes dopoludnia pokračovala 10 dňová informačná kampaň v Prešove. Akcionári VVS, a.s., ktorými sú mestá a obce, sa dostavili do priestorov mestského úradu, aby získali informácie  o dlhopisovom programe garantovaných výnosov a prvej emisii dlhopisov Voda spieva I..

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a Klub akcionárov VVS, ktoré spoločne organizujú tieto stretnutia, cítia voči svojim akcionárom povinnosť erudovane a zároveň zrozumiteľne informovať o danej téme a následne odpovedať na otázky účastníkov. Byť tak pre nich garantom nielen dostatočného množstva potrebných informácií, ale aj partnerom, zdrojom poradenstva a pomoci. S akcionármi sa stretli predstavitelia vedenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Klubu akcionárov VVS, ale aj Slovenskej sporiteľne, ktorá ako finančný poradca VVS, a.s. bude administrátorom emisie Dlhopisov Voda spieva I., ktorých emitentom je VVS, a.s.. 

Vo všeobecnosti platí, že požiadavkou každého majiteľa a akcionára spoločnosti je získavať podiely na zisku. Na úvod stretnutia preto člen predstavenstva VVS, a.s. a člen Správnej rady Klubu akcionárov, Daniel Kratky vysvetlil, prečo akcionári doposiaľ nedostávajú žiadne dividendy. Rozhodne to nie je vina vodárenskej spoločnosti, je to dôsledok regulácie zo strany štátu a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým záleží prioritne na dodávke vody a na investíciách do vodárenskej infraštruktúry. Napriek tomu, že nikto nespochybňuje potrebu nemalých investícií do vodárenskej infraštruktúry, netreba na druhej strane zabúdať ani na nespochybniteľný fakt, že akcionári majú zo zákona oprávnené nároky na dividendy.

„Keďže niektorí akcionári nevideli konkrétny význam vlastníctva akcií VVS, a.s. a na základe toho zvažovali dokonca ich predaj, intenzívne sa hľadali riešenia, ktoré by akcionárov motivovali a ktorými by sme podporili snahu vytvárania stabilnej vodárenskej spoločnosti,“ vysvetlil Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda Dozornej rady VVS, a.s..

Z požiadavky akcionárov na zabezpečenie pravidelného garantovaného výnosu z VVS, a.s. teda vyplynula snaha nájsť vhodný finančný nástroj, ktorý by garanciu každoročnej výplaty dividend akcionárom dokázal zabezpečiť. Po dôkladnej príprave a spolupráci s renomovanými odborníkmi sa našlo najvhodnejšie riešenie požiadavky akcionárov v podobe emisie dlhopisov. Ich majiteľmi by sa stali výhradne mestá a obce, ktoré sú akcionármi VVS, a.s..

„Myslím, že takéto korektné podávanie informácií je kľúčové pri zavádzaní akýchkoľvek zmien. Samozrejme, my ľudia sme neraz nastavení tak, že pri zmenách a inováciách sme obozretní, no ak dostávame relevantné odpovede na naše otázky, pomôže to k pochopeniu. Práve na to slúži aj táto séria informačných stretnutí, ktoré dávajú akcionárom priestor pýtať sa,“ zhodnotil stretnutie za akcionárov JUDr. Viliam Kall, primátor mesta Veľký Šariš.

 Na veľké množstvo otázok k tejto téme zo strany akcionárov zaznejú odpovede aj na ďalších stretnutiach v ôsmich mestách.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023