Mediálne centrum - Aktuality - Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Publikované 06.04.2023

 

 

“Prečo má Bratislava lacnejšiu vodu ako Košice?“

Nie raz sa stretávame s otázkou, prečo má hlavné mesto Slovenska lacnejšiu vodu ako Košice. Vzhľadom na veľkosť týchto miest sa to naozaj môže zdať nelogické, no tento fakt vychádza z objektívnych príčin. Poďme ale pekne poporiadku a vysvetlime si prečo je to tak...

Ceny vodného a stočného si neurčujú vodárenské spoločnosti

Koncové ceny vodného a stočného pre odberateľov určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, v žiadnom prípade to nie cena, ktorú by si sama od seba nastavovala ktorákoľvek vodárenská spoločnosť. Pri určovaní ceny zohráva úlohu niekoľko faktorov, napríklad ten, že každá vodárenská spoločnosť na Slovensku má svoje špecifiká vyplývajúce z teritória v ktorom pôsobí. A práve  markantné rozdiely v rámci geografickej polohy sú aj medzi územím v pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Zatiaľ čo BVS, a.s. zásobuje vodou len mesto Bratislava a obce v bezprostrednom okolí, VVS, a.s. pôsobí na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja.

Vodný zdroj je zásadný

Bratislava má veľký rezervoár vody v podzemí – Žitný ostrov. Ten predstavuje kvalitný zdroj pitnej vody, nachádzajúci sa hneď pri Bratislave, čo hlavnému  mestu poskytuje obrovskú výhodu, nakoľko sa vďaka blízkosti takéhoto rozsiahleho vodného zdroja ušetria nemalé financie na prepravu vody k odberateľom.
Východné Slovensko má naproti tomu veľký problém s nedostatkom podzemných vodných zdrojov no zároveň prevádzkuje najväčšiu vodovodnú sieť na Slovensku. Aj z dôvodu absentujúceho dostatočného zdroja podzemnej pitnej vody na východe našej krajiny, bolo nevyhnutné v roku 1986 vybudovať veľký rezervoár vody - vodárenskú nádrž Starina, z ktorej je odvtedy zásobované pitnou vodou takmer celé Východné Slovensko. Konkrétne do Košíc však voda zo Stariny musí prejsť vodovodným potrubím s priemerom 1 metra trasu s dĺžkou takmer 130 km. O takéto potrubie je potrebné sa starať a udržiavať ho v prevádzky schopnom stave, čo tiež vstupuje do nákladov, ktoré sú tak priamo úmerne vyššie. Na svojej ceste voda zo Stariny musí prekonávať neľahký terén, neraz vďaka čerpadlám prekonáva kopce, aby potom samospádom mohla putovať ďalej až k obyvateľom Východného Slovenska. Navyše, Košice prevádzkujú o 82 % viac vodovodných a kanalizačných sietí ako Bratislava

Viac o dlhej ceste vody z vodárenskej nádrže Starina sa dozviete vo videu:

 Aj počet napojených obyvateľov zohráva dôležitú úlohu

Ďalší nezanedbateľný faktor, zásadne vplývajúci na rozdielnosť cien, ktorý si ale občania neuvedomujú, je ten, že Bratislava má neporovnateľne väčšiu hustotu obyvateľstva, čo zjednodušene povedané znamená vyššiu napojenosť. Bratislava má na 1 km vodovodného potrubia napojených aj desaťkrát viac odberateľov ako Košice, čo znamená, že má aj nižšie náklady, a zároveň vyššie tržby. Fixné náklady majú však všetky vodárenské spoločnosti rovnaké. Čím má ale vodárenská spoločnosť viac odberateľov a dodá viac vody, tým sa variabilná zložka znižuje, čo vo výsledku môže znamenať  nižšiu cenu vodného a stočného.
Prevádzkovanie jedného kilometra vodovodnej siete vo väčšom meste s priemyselnou výrobou môže znamenať 1 000 pripojených obyvateľov s pravidelným odberom vody, zatiaľ čo prevádzkovanie jedného kilometra siete na vidieku znamená pripojenie len cca 50 rodinných domov.
Napriek tomu, že Slovensko nie je veľká krajina, geografické rozdiely sú výrazné. Dostupnosť vodných zdrojov, dĺžka vodovodných potrubí, hustota osídlenia a s tým súvisiace množstvo odberateľov - to všetko hrá nezanedbateľnú úlohu pri konečných cenách vodného a stočného.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023