Mediálne centrum - Aktuality - OSPRAVEDLNENIE DENNÍKA KORZÁR GENERÁLNEMU RIADITEĽOVI A PREDSEDOVI PREDSTAVENSTVA VVS, A.S. ING. STANISLAVOVI HREHOVI

OSPRAVEDLNENIE DENNÍKA KORZÁR GENERÁLNEMU RIADITEĽOVI A PREDSEDOVI PREDSTAVENSTVA VVS, A.S. ING. STANISLAVOVI HREHOVI

Publikované 02.06.2020

Košice, 2. júna 2020 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. uverejňuje nasledovné:  Dňa 13. mája 2020 denník KORZÁR publikoval rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, v rámci ktorého sa denník ospravedlnil Ing. Stanislavovi Hrehovi, generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva VVS, a.s.. Prepis OSPRAVEDLNENIA denníka Korzár uverejňujeme v plnom znení tak, ako bol publikovaný. 

 
Ospravedlnenie

„Obchodná spoločnosť Petit Press, a.s., so sídlom v Bratislave, Lazaretská 12 – vydavateľ denníka Korzár – DENNÍK KOŠICKÉHO KRAJA sa ospravedlňuje pánovi Ing. Stanislavovi Hrehovi, generálnemu riaditeľovi a predsedovi predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., za to, že v článku uverejnenom v denníku Korzár – DENNÍK KOŠICKÉHO KRAJA zo dňa 13. 2. 2013 s názvom „Vilu nemocnice majú v rukách známe mená“ a s podtitulkom „V drahej lokalite pristavia luxusné byty“ uviedla jeho meno, priezvisko a podobizeň medzi osobami, o ktorých z obsahu článku vyplýva, že „majú v rukách vilu nemocnice na Havlíčkovej č. 18 v Košiciach“ a „majú také plány“, že k nej „v drahej lokalite pristavia deväť luxusných bytov“, pričom v tejto vile pred jej predajom sídlil „denný rehabilitačný stacionár pre ťažko zdravotne hendikepované deti s mozgovou obrnou, poúrazovými stavmi, či mentálnym postihnutím“, ktoré boli vysťahované v roku 2007, ďalej uviedla o žalobcovi, že je „bratom manažéra firmy Katis, ktorá vilu na Havlíčkovej vlastní“ a pripojila k týmto údajom údaj o tom, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., začala na Havlíčkovej ulici „po rokoch s kompletnou rekonštrukciou kanalizácie“ a že v decembri 2012 „vodárne začali kanalizáciu vo veľkom opravovať“, pretože Ing. Stanislav Hreha nepatrí medzi osoby, ktoré „majú v rukách vilu nemocnice“ na Havlíčkovej č. 18 v Košiciach a majú také plány, že k nej „v drahej lokalite pristavia deväť luxusných bytov“, žiadnym spôsobom sa nepodieľal na predaji alebo kúpe tejto nehnuteľnosti a vysťahovaní denného rehabilitačného stacionára pre ťažko zdravotne hendikepované deti s mozgovou obrnou, poúrazovými stavmi, či mentálnym postihnutím, nie je pravdou, že je bratom manažéra firmy Katis, ktorá vilu na Havlíčkovej vlastní a nie je pravdou ani to, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., začala na Havlíčkovej ulici „po rokoch s komplexnou rekonštrukciou kanalizácie“ a v decembri 2012 začali kanalizáciu „vo veľkom opravovať“ v súvislosti so stavebnými zámermi stavebníka na Havlíčkovej č. 18 v Košiciach. Uverejnenými tvrdeniami došlo k zásadu do práva na ochranu osobnosti pána Ing. Stanislava Hrehu, ktorému sa týmto ospravedlňujeme za poškodenie jeho cti.“

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023