Mediálne centrum - Aktuality - Chemikálie, farby a lieky - ďalší nepriatelia kanalizácie

Chemikálie, farby a lieky - ďalší nepriatelia kanalizácie

Publikované 21.10.2021

Aj keby sme nad tým privierali oči donekonečna, niektoré látky, ktoré sa kvôli nám dostávajú do kanalizácie, tam spôsobujú nemalé problémy. Nad dôsledkami je preto potrebné sa dôkladne zamyslieť, zmeniť svoj síce pohodlný ale nesprávny prístup a hlavne zautomatizovať si návyky súvisiace so správnou likvidáciou odpadu.

Medzi látky, ktoré by odtoky našich umývadiel a WC mali obchádzať „míľovými krokmi“ patria chemikálie, farby či motorový olej. Tie sú totiž vo vode takmer nerozpustné, pričom sa usadzujú na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd, alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku je možné poveriť miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie.

Chemikálie do verejnej kanalizácie nepatria

Do kanalizácie sa nesmú vylievať ani zvyšky lepidiel, syntetických rozpúšťadiel, lakov, záhradnej chémie, znečistený benzín, mazadlá a pod. Ak sa takéto toxické látky dostanú do odpadových vôd, zvyšujú nároky na ich čistenie a predražujú samotný čistiaci proces odpadových vôd. Navyše, ak biologický proces nestačí odbúrať všetky škodlivé látky, ich zvyšky sa dostanú do povrchových tokov, ničia vodnú faunu a flóru, ohrozujú podzemné zdroje pitnej vody a taktiež sú zvyšky v čistiarenskom kale, spracovávaním ktorého sa môžu dostať ďalej, napríklad do hnojív.

 

 

„Takýto odpad môže v kanalizácii spôsobiť rôzne chemické reakcie, ktoré sú sprevádzané vývojom plynov a tie môžu byť zdraviu aj životu nebezpečné, nakoľko kanalizačné rúry sú uzavreté. Ďalej môže zapríčiniť vznik nerozpustených usadenín, ktoré sa kumulujú na dne rúr a postupne sa zmenšuje ich profil, čo je pre plynulé odvádzanie odpadových vôd až k samotnej čistiarni odpadových vôd nežiadúce,“ konštatuje Ing. Martina Schäffer, vedúca strediska ČOV, závod Košice.

 

Samostatná kapitola s niekedy až šokujúcim záverom - LIEKY

Vo vyspelých krajinách z roka na rok prudko stúpa spotreba liekov každého druhu. A spolu s ich neúmerne rastúcou spotrebou rastie aj množstvo nespotrebovaných liekov.  Ide o enormné množstvá látok, ktoré - ak  nie sú odborne zlikvidované - ľahko sa môžu dostať do voľnej prírody a vážne ohroziť povrchové i podzemné vody. Správne zaobchádzanie s nespotrebovanými či expirovanými liekmi je preto nesmierne dôležité.

Nespotrebované lieky nikdy nevyhadzujte, ani nesplachujte!
Jediný správny spôsob je odniesť ich do lekární, kde sa o nich postarajú kvalifikovaní magistri.

Potreba upozorňovať na problém liekov v odpadových vodách je bez akéhokoľvek zveličovania akútna. Okrem nesprávnej likvidácie nespotrebovaných liekov vyhadzovaním do  kontajnerov a splachovaním vo WC sa tieto látky dostávajú do odpadových vôd aj prirodzenými cestami – vylučovaním a potom, ktorý sa do vody dostane po sprchovaní či kúpaní. Určitá časť zvyškov liekov teda zostáva v odpadových vodách a dostáva sa do recipientov, tá ďalšia zostáva v čistiarenskom kale. Pred časom bol dokonca zverejnený kvalifikovaný odhad Slovenskej lekárnickej komory, podľa ktorého jedna tabletka bežne užívaných liekov proti zápalu a bolesti môže znečistiť až 500 tisíc litrov vody.

 

 

Nespotrebované či expirované lieky, ktoré ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu, alebo ich splachujú vo WC, teda naozaj predstavujú vážne riziká. Majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ohrozujú zdroje pitnej vody.  Slovenská lekárnická komora dokonca upozornila, že otrava odpadovými liekmi spôsobuje napríklad aj to, že zver sa rodí bez končatín!

 

Osveta je viac než nevyhnutná

Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa už roky snaží ľudom osvetou a reklamou vysvetľovať, čo do kanalizácie nepatri, no ľudia stále nemajú problém likvidovať tablety v toalete. Takýto odpad by sa mal separovať a nie  riešiť na čistiarňach odpadových vôd, čo samozrejme spôsobí nárast ceny stočného. Nehovoriac už o nezanedbateľnom environmentálnom riziku.

Skrátka, nedisciplinovanosťou ďaleko nezájdeme.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023