Mediálne centrum - Aktuality - Po dvoch rokoch sa konalo opäť riadne valné zhromaždenie VVS, a.s.

Po dvoch rokoch sa konalo opäť riadne valné zhromaždenie VVS, a.s.

Publikované 23.06.2022

Z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení eliminujúcich šírenie ochorenia Covid 19 a zároveň rešpektovania nariadení príslušných štátnych orgánov sa uplynulé dva roky konalo Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. korešpondenčnou formou. Cieľom takejto formy, pri ktorej akcionári, primátori a starostovia dostávali hlasovacie lístky poštou s presnými pravidlami hlasovania a s programom valného zhromaždenia, bola prioritná ochrana zdravia. S prihliadnutím na zlepšenie situácie a s tým súvisiace celoplošné zrušenie všetkých opatrení sa dnes, 23 júna konalo riadne valné zhromaždenie.

„Predmetom dnešného rozhodovania akcionárov bolo schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku), ako aj predstavenie plánu činnosti na rok 2022, schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 a plnenie informačných povinností predstavenstva a dozornej rady vo vzťahu k akcionárom,“ povedal JUDr. Ľubomír Čigáš, vedúci právneho útvaru Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023