Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Prešov

Predstavujeme Vám závod Prešov

Publikované 06.12.2022

História

Zásobovanie Prešova pitnou vodou siaha až do 18. storočia. V tomto období bol vybudovaný vodárenský objekt, tzv. Wasserkunst, ktorý bol zásobovaný vodou priamo z rieky Torysa. Tento zdroj vody však nebol postačujúci a tak bolo vybudovaných ďalších 180 studní. Zásobovanie mesta Prešov pitnou vodou zabezpečuje Prešovský skupinový vodovod, ktorý sa začal budovať po druhej svetovej vojne v roku 1947. Základom dnešnej kanalizácie v meste Prešov ja stará stoková sieť z roku 1908. Na túto sieť sa postupom času pripojila aj obec Veľký Šariš, priemyselná časť obce Šarišské lúky, prešovská mestská časť Solivar a sídlisko Sekčov. Na pôvodnú stokovú kanalizáciu sa v 30. až 50. rokoch minulého storočia pripojila aj kanalizačná sústava mesta.

Súčasnosť

História závodu Prešov, ktorý je druhým najväčším spomedzi deviatich  závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., sa datuje od roku 1966. V súčasnosti zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie v rámci štyroch okresov – Prešov, Sabinov, Levoča a Košice a zamestnáva 251 zamestnancov.
Spravuje 975 km vodovodnej a 561 km kanalizačnej siete v 72 mestách a obciach. Zabezpečuje pitnú vodu pre 169.450 obyvateľov a odkanalizovanie pre 145.126 obyvateľov. Zároveň spravuje 8 čistiarní odpadových vôd. Riaditeľom závodu Prešov, ktorý aktuálne zamestnáva 251 zamestnancov, je Ing. Karol Kalinák.


Viac informácií o závode Prešov sa dozviete vo videu:

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023