Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. má nového ekonomického riaditeľa

VVS, a.s. má nového ekonomického riaditeľa

Publikované 04.01.2022

Začiatok roka 2022 vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS, a.s.) priniesol zmenu na pozícii ekonomického riaditeľa, ktorú doposiaľ zastávala Ing. Anita Gašparíková. Od 3.januára sa novým ekonomickým riaditeľom stal Ing. Richard Majza, MBA ktorý zastáva od roku 2008 pozíciu člena a následne predsedu Dozornej rady VVS, a.s. Má dlhoročné skúsenosti s riadením ekonomických úsekov podnikov a zvyšovaním efektivity služieb poskytovaných vo verejnom záujme. 

„Po 18 rokoch intenzívnej a pevne verím, že aj obojstranne prínosnej práce vo VVS, a.s. som sa jednoducho rozhodla, že je čas na zmenu. Som naozaj vďačná za túto profesijnú príležitosť, ktorú mi táto spoločnosť ponúkla a som hlboko presvedčená, že z týchto dlhoročných skúseností budem čerpať aj v budúcnosti. Moje úprimné poďakovanie patrí vedeniu spoločnosti, rovnako ako aj jej zamestnancom a kolegom, ktorým do ďalších rokov želám veľa pracovných aj osobných úspechov,“ hovorí Ing. Anita Gašparíková.

„Ďakujem za dôveru a príležitosť. Svoje skúsenosti a energiu využijem k tomu, aby som posilnil ekonomickú stabilitu spoločnosti a spolu s kolegami ju pripravil na ďalší rast,“ vyjadril sa nový ekonomický riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Ing.Richard Majza, MBA.

Ing. Richard Majza, MBA má rozsiahle skúsenosti, ktoré získal nielen vďaka svojmu ekonomickému a manažérskemu vzdelaniu, ale aj vďaka významným riadiacim pracovným pozíciám, ktoré doposiaľ zastával vo viacerých spoločnostiach. Úspešne manažoval množstvo projektov, ktorými implementoval inovatívne riešenia pre zvyšovanie ekonomickej efektivity a profitability.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k významným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu. Zamestnáva viac ako 2 000 ľudí, zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 6 523,437 km vodovodnej siete a viac ako 2851,470 km kanalizačnej siete.

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023