Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. pripravuje voľbu orgánov

VVS, a.s. pripravuje voľbu orgánov

Publikované 18.02.2022

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa pripravuje na netradičné valné zhromaždenie. Hlasovanie bude prebiehať korešpondenčne, vypočutie kandidátov do dozornej rady sa uskutoční už tento piatok (18.2.2022) online.

Akcionármi Východoslovenskej vodárenskej  spoločnosti, a.s. je vyše 700 miest a obcí Východného Slovenska. Vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné stretnutie toľkých zástupcov zorganizovať prezenčne a Valné zhromaždenie sa z tohto dôvodu uskutoční korešpondenčnou formou. Starostovia miest a obcí dostali predtlačené hlasovacie lístky, na ktorých pri jednotlivých uzneseniach zaškrtnú políčka s ich hlasovaním a zašlú späť do sídla VVS, a.s.

Všetky hlasovacie lístky sa zrátajú 1. marca, čo je oficiálny dátum konania Valného zhromaždenia.


Akcionári VVS, a.s. budú hlasovať o zmene stanov, ktorá reaguje na zmenu legislatívy a formy akcií (zmena z dematerializovaných na listinné akcie) a upravuje ich prevoditeľnosť.

Okrem toho by akcionári mali posilniť právomoci predstavenstva v jednaní o cenách s regulátorom, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Na Valnom zhromaždení sa tiež bude voliť nový člen dozornej rady na uvoľnené miesto.

Akcionári budú vyberať z dvoch kandidátov.

Jedným z kandidátov je súčasný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s.  Ing.Stanislav Hreha, PhD., ktorý prejavil želanie stiahnuť sa z výkonnej funkcie a pokračovať v práci pre vodárne v dozornej rade. Časť akcionárov zas prejavila záujem využiť jeho takmer 20 ročné skúsenosti z výkonnej funkcie v kontrolnej pozícii v dozornej rade.

Druhým kandidátom je Mgr.Marcel Gibóda, nominant mesta Košice, ktoré je najväčším minoritným akcionárom VVS, a.s.

VYPOČUTIE KANDIDÁTOV

Keďže Marcela Gibódu mnohí akcionári nepoznajú, oslovili orgány VVS, a.s., aby zorganizovali predstavenie kandidátov, na základe ktorého by sa mohli rozhodovať.

,,Vysoko oceňujeme predložené návrhy kandidátov na členov dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Oceňujeme predovšetkým zohľadnenie nárokov, ktoré si na miesto v dozornej rade robí mesto Košice, ako najväčší minoritný  akcionár. Potešiteľná je tiež skutočnosť že akcionári majú možnosť výberu z dvoch uchádzačov,” uvádza sa vo výzve Klubu akcionárov.

,,Akcionári však poznajú len jedného z kandidátov - súčasného generálneho riaditeľa Ing. Stanislava Hrehu Phd., ktorý vyše 18 rokov vedie spoločnosť. Už toľké roky vo vedení spoločnosti samé o sebe sú odborným náskokom, ktorý je nespochybniteľný.

Bolo by preto fér mať možnosť spoznať aj kvality, odbornosť, manažérske skúsenosti jeho protikandidáta – politického kandidáta mesta Košice. Jedinú skúsenosť, ktorú máme, je že už dvakrát sa o pozíciu v dozornej rade uchádzal a dvakrát neuspel,” uvádza sa ďalej vo výzve.

Klub akcionárov preto navrhol zorganizovať prezentáciu a vypočutie oboch kandidátov ,,on-line formou” a tak, aby záznam z vypočutia bol akcionárom k dispozícii ešte pred odoslaním hlasovacích lístkov.

,,Aby sme mali možnosť rozhodovať sa nie na základe dojmov, sympatií, ale na základe rácia. A aby sme tak prijali zodpovedné rozhodnutie a z navrhnutých kandidátov si mohli vybrať toho, ktorý bude lepšou voľbou pre Východoslovenské vodárne, pre nás akcionárov, ale hlavne pre našich zákazníkov,” uzatvára vo výzve Klubu akcionárov.

Vypočutie kandidátov bude teda v piatok 18.februára prostredníctvom telemostov a záznam bude sprístupnený primátorom a starostom najneskôr v pondelok.

Obaja kandidáti budú mať identické podmienky a vypočutie každého z kandidátov bude trvať 45 minút. Rozdelené bude do troch častí. Každý uchádzač dostane najprv 15 minút aby sa predstavil, ďalších 15 minút bude mať na prezentovanie svojej vízie pôsobenia v dozornej rade a záverečných 15 minút je určených na otázky členov orgánov VVS, a.s. medzi ktorými sú primátori a starostovia obcí.

Výsledky valného zhromaždenia a voľby členov dozornej rady budú známe 1. marca 2022.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023