Mediálne centrum - Aktuality - Pitná vodu z vodovodu je pre nás tá najlepšia a najzdravšia voľba

Pitná vodu z vodovodu je pre nás tá najlepšia a najzdravšia voľba

Publikované 28.06.2021

Správny a dostatočný pitný režim by pre nás mal byť každodennou samozrejmosťou, a to nielen teraz počas horúceho leta, ale celoročne.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. privádza až priamo do našich domácnosti vysoko kvalitnú a zdravú pitnú vodu., ktorá má v porovnaní s balenými vodami kupovanými v obchodoch dve veľké výhody. Tým, že nie je balená v plastových fľašiach, neohrozujú ju pri dlhom a nesprávnom skladovaní (v teple, na slnku) také nebezpečenstvá, ako množenie baktérií a predovšetkým výluhy z plastov (ftaláty a ďalšie nebezpečné látky). Zároveň nezaťažuje už aj tak dosť skúšané životné prostredie a má vyvážené množstvo minerálov potrebných pre ľudský organizmus. Možno si to ani neuvedomujeme, ale bez pravidelného a dostatočného príjmu vody by sme skrátka nedokázali správne fungovať. Vodu potrebuje doslova každá bunka v našom tele.

 

 

Nenahraditeľná úloha pitnej vody pri procesoch v ľudskom organizme

 • transport kyslíka a živín k tkanivám a bunkám
 • vylučovanie odpadových látok z tela
 • podpora funkcie tráviaceho traktu
 • cirkulácia krvi a jej riedenie
 • správna činnosť obličiek
 • správne fungovaniu kĺbov a svalov
 • podpora správnej funkcie srdca
 • termoregulácia organizmu
 • udržiavanie zdravej a pružnej pokožky
 • zvládanie stresu ako aj regenerácia organizmu

Pitná voda je významným zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre človeka nevyhnutné, pretože organizmus si ich sám nevie vytvoriť a musia byť prijímané potravou a vodou. Nespôsobuje obezitu a neobsahuje ani bubliny, takže nezaťažuje obličky. Je bez cukru, ktorý spôsobuje kazivosť detských zubov a na rozdiel od kolových nápojov z organizmu neodoberá vápnik.

Množstvo vody v ľudskom organizme sa mení vekom. Zatiaľ čo u novorodenca tvorí voda viac ako 75 % jeho telesnej hmoty, u starých ľudí je to menej ako 60%. Na pokles telesnej vody sú najnáchylnejšie ženy a starší ľudia, nakoľko ich telo obsahuje viac telesného tuku. Preto je hlavne u starších ľudí potrebné strážiť pitný režim, pretože často nepociťujú smäd. Venujme pozornosť i ďalším faktorom, ktoré môžu u nich viesť k dehydratácii. Je to napríklad užívanie diuretík či preháňadiel, alebo zdravotné problémy ako je cukrovka, pľúcna hypertenzia a zlyhanie obličiek.

 

 

Čím obsahuje ľudský organizmus viac vody, tým je krv redšia. Ak má naopak ľudský organizmus nedostatok vody, krv je hustejšia. A problémom je, že hustejšia krv nedokáže prejsť v potrebnom množstve do najtenších mozgových vlásočníc. Práve nervové bunky v týchto mozgových vlásočniciach sú zodpovedné za dôležité procesy pre každodenný život, odolnosť voči stresu, pohotové myslenie či sústredenie.

 

Nedostatok tekutín po dlhšie časové obdobie vedie k dehydratácii a iným symptómom, ktoré ovplyvňujú celý organizmus od fyzického výkonu až po imunitný systém.

 

K bežnej strate tekutín dochádza:

 • dýchaním
 • potením
 • močením

Zvýšená strata tekutín z organizmu nastáva:

 • kožou, pri nadmernom potení, ako dôsledok horúčky a pri zvýšenej fyzickej námahe
 • pľúcami, pri námahe a zrýchlenom dýchaní
 • pri užívaní liekov, ako sú diuretiká, preháňadlá a pod.
 • pri ochoreniach pľúc ale aj iných metabolických ochoreniach
 • obličkami, napríklad pri ochorení diabetes insipidus
 • tráviacim traktom pri vracaní či hnačke
 • úrazom s krvácaním

Dahydratácia a jej následky

 1. Ľahšia forma dehydratácie – suché ústa a pery, závraty, bolesti hlavy, únava, neschopnosť koncentrovať sa, podráždenosť.
 2. Stredná forma dehydratácie – pocit smädu, znížená elasticita kože, zvýšená srdečná a dychová frekvencia, pokles krvného tlaku, dezorientácia, riziko kolapsu.
 3. Ťažká forma dehydratácie - vážne symptómy ako záchvaty, svalové kŕče, opuchy jazyka, poruchy sluchu a zraku, riziko poruchy srdcového rytmu, straty vedomia až bezvedomie, v krajnom prípade môže nastať aj poškodenie mozgu, v najhoršom prípade až smrť.

Pri ľahkej dehydratácii je účinné doplnenie tekutín a jednoznačne najlepšia je práve čistá pitná voda. Tekutiny je ale treba dopĺňať postupne, nie nárazovo vo veľkých objemoch.

Pri prejavoch ťažkej dehydratácie je už potrebné odborné lekárske vyšetrenie. Tekutiny sa v takom prípade musia dopĺňať cestou mimo tráviaci trakt, teda do žily – intravenózne.

 

Naučme deti pravidelne piť čistú vodu
 

Vzhľadom na to, že deti majú rýchlejší metabolizmus, aj riziko dehydratácie je u nich vyššie. Je preto nesmierne dôležité viesť deti k pravidelnému celoročnému pitnému režimu a vytvárať  u nich už od raného veku správny návyk pitia. Napriek ich záľube v sladkých a u väčších detí aj energetických nápojov, tie sú zdrojom nadbytočnej energie a neraz aj príčinou detskej obezity, ktorá prináša mnohé zdravotné riziká. Takže čistá pitná voda je aj pre nich tá najlepšia voľba.

 

Na čo ešte často zabúdame...

Pokiaľ vypijeme denne viac ako 300 mililitrov kávy, alebo pijeme napríklad pivo, musíme počítať s diuretickým (odvodňujúcim) účinkom a príjem tekutín (v tomto prípade vody) ešte zvýšiť. Do správneho pitného režimu nemôžeme rátať ani silné sladené čaje, sýtené a sladené nápoje a už vôbec nie alkohol.

Riziko dehydratácie organizmu sa zvyšuje v letných mesiacoch, kedy je naše telo vystavené väčšiemu náporu tepelnej záťaže. Záchranná služba je neraz privolaná ku kolapsovým stavom, ktoré sú spôsobené práve nedostatočným pitným režimom. Potvrdzuje to aj Ing. Štefan Kertés, dlhoročný záchranár zo Záchrannej zdravotnej služby v Košiciach.

Sú takéto výjazdy záchrannej služby časté?

Prevažne v  letnom období sa stretávame s prípadmi dehydratácie častejšie práve z dôvodu vyšších teplôt, kedy je žiadúce zvýšiť príjem tekutín. To žiaľ niektorí ľudia stále podceňujú a neraz v dôsledku prehriatia organizmu a z dôvodu zníženej hydratácie dochádza ku kolapsovým stavom, ktoré sú častou príčinou výjazdov posádok Záchrannej zdravotnej služby.

Stretávate sa v praxi aj s ťažkými stavmi, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, prípadne spôsobujú aj dlhodobejšie či trvalé poškodenie zdravia?

Áno, ťažšie stupne dehydratácie často vyústia do život ohrozujúcich stavov ako napr. šok, či poruchy vedomia, ktoré si aj napriek intervencii zdravotníckych záchranárov a stabilizovaní zdravotného stavu vyžadujú následnú hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. Ohrození sú prevažne starší a chronicky chorí ľudia, ale aj malé deti. Nedostatočný príjem tekutín výrazne ovplyvňuje srdcovo cievny systém, čo môže mať za následok aj trvalé poškodenie zdravia v zmysle zlyhávania niektorých orgánov. Za pripomenutie stojí i fakt, že aj infekčné ochorenia sú často príčinou dehydratácie.

V čom vidíte najväčší problém, prípadne neznalosť u ľudí, ktorý má za následok časté stavy dehydratácie?

Ľudia si často neuvedomujú, že naše telo je zložené prevažne z vody a pre správne fungovanie organizmu je potrebné dodržiavanie pitného režimu. Zvlášť starší ľudia nepociťujú smäd a to spôsobuje značné zdravotné problémy, preto je vhodné ak týmto ľuďom príbuzní kontrolujú príjem tekutín.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov. Je pravidelne a prísne kontrolovaná na všetkých stupňoch, nakoľko si musí udržiavať požadovanú vysokú kvalitu, byť čistá, svieža a zdravotne bezpečná. Na tým, okrem pracovníkov vlastných laboratórií VVS, a.s bdejú aj príslušné Úrady verejného zdravotníctva.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023